Konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia, edycja 2020/21, rozstrzygnięty.

Data publikacji: 09.02.2022

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku Geodezja i Kartografia organizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii, pod patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, edycja 2020/21.

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono łącznie 53 prace, z czego warunki formalne spełniało 49 prac (25 magisterskich oraz 24 inżynierskich), które zakwalifikowane zostały do I etapu Konkursu.

Prace magisterskie: 25, w tym: Akademia Górniczo-Hutnicza 9, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 7, Politechnika Warszawska 5, Politechnika Wrocławska 2, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 1, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 1.

Prace inżynierskie: 24, w tym: Politechnika Warszawska 11, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 6, Akademia Górniczo-Hutnicza 5, Akademia Morska w Szczecinie 1, Politechnika Wrocławska 1.

Prace oceniała 21-osobowa Komisja Konkursowa, której przewodniczącym był Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński. W skład Komisji Konkursowej wchodzili ponadto:

 1. Dr inż. Rafał Gawałkiewicz (AGH),
 2. Dr inż. Mirosław Kaczałek (UP Wrocław),
 3. Dr inż. Adrian Kaczmarek (UP Wrocław),
 4. Mgr inż. Marek Kłopotek (OPGK Lublin),
 5. Dr hab. inż. Andrzej Kwinta (UR Kraków),
 6. Dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz (UWM Olsztyn),
 7. Dr hab. inż. Marcin Ligas (AGH),
 8. Dr hab. inż. Maria Mrówczyńska (Uniwersytet Zielonogórski),
 9. Dr inż. Tomasz Olszak (PW),
 10. Dr inż. Ludmiła Pietrzak (InterTim Suwałki),
 11. Dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek (PW),
 12. Robert Rachwał (OPGK Kraków),
 13. Dr inż. Grzegorz Stępień (AM Szczecin),
 14. Dr inż. Katarzyna Stępniak (UWM Olsztyn),
 15. Dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski (AGH),
 16. Dr inż. Marcin Szołucha (WAT),
 17. Dr hab. inż. Marek Ślusarski (UR Kraków),
 18. Mgr inż. Dariusz Wilczewski (LIMBUS s.c., Białystok)
 19. Mgr inż. Tadeusz Wilczewski (Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Białystok).
 20. Dr inż. Tomasz Wojciechowski (WAT)

 

Komitet organizacyjny tegorocznej edycji:

 1. Dr inż. Dominik Próchniewicz (PW) – przewodniczący
 2. Dr inż. Anna Przewięźlikowska (AGH)
 3. Mgr inż. Małgorzata Wilczewska

 

 

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia, edycja 2020/21 

 

Prace magisterskie:

I miejsce: Maciej GrzymałaAnaliza wpływu interferencji fal wtórnych na obserwacje systemu Galileo”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Dominik Próchniewicz

II miejsce: Krzysztof Karol KsiążekAnaliza wrażliwości sieci kontrolnej w aspekcie minimalnego wykrywalnego przemieszczenia”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Sławomir Łapiński

III miejsce: Dorota HarężlakStatystyczne metody wykrywania obserwacji odstających”, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
promotor: dr hab. inż. Edward Preweda

Prace inżynierskie:

I miejsce: Mateusz Grzegorz PiskorskiAnaliza międzyczęstotliwościowych opóźnień sprzętowych odbiorników GNSS dla obserwacji kodowych na podstawie danych sieci stacji referencyjnych IGS”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Dominik Próchniewicz

II miejsce: Kamil Bartosik Wykorzystanie konwolucyjnych sieci neuronowych do poprawy rozdzielczości przestrzennej zdjęć lotniczych”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska,
promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

III miejsce: Łukasz Polakiewicz Proces regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod istniejące drogi publiczne na przykładzie Gminy Miejskiej Legionowo” , Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Robert Łuczyński

 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w kwietniu 2022.

W.K.