Białystok

Data publikacji: 10.09.2013

Prezes: Szymon Pawłowski
Kontakt: spawlowski@um.bialystok.pl
Adres oddziału: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2 15-950 Białystok
Strona WWW: http://www.bialystok.sgp.geodezja.org.pl/