Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Warszawie 00-043, ul. T. Czackiego 3/5 lok 416, zwane dalej: „Administratorem”.

Możecie Państwo kontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres e-mail: biuro@sgp.geodezja.org.pl

Udostępnione dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zadań wynikających z realizacji zamówienia, stanowiący podstawę ich przetwarzania z uwzględnieniem okresu archiwizacyjnego, wynikającego z odrębnych przepisów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, przysługują Państwu poniższe prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO;

  4. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Strona sklepu korzysta z plików cookis aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.