Rzeczoznawcy SGP

Na mocy uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich nr ZG/21/2022_2026 z dnia 18 października 2023 roku zostaje zatwierdzony regulamin

Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

 

Regulamin Zespołu Rzeczoznawców SGP oraz wniosek o nadanie tytułu Rzeczoznawcy SGP (pdf) >>>

 

 

Lista Rzeczoznawców Stowarzyszenia Geodetów Polskich

1. dr inż. Ludmiła Pietrzak 

2. mgr inż. Witold Radzio

3. Andrzej Zaręba

 

MB