Kwalifikowany podpis lub pieczęć elektroniczna EuroCert dla członków SGP

Data publikacji: 22.03.2024

W porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz kwalifikowanego dostawcy usług zaufania EuroCert Sp. z o.o. została przygotowana oferta specjalna, dzięki której geodeci otrzymują zniżkę na zakup kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

Wysokość zniżki oraz dodatkowe informacje znajdują się bezpośrednio na stronie EuroCert.

Do skorzystania ze zniżki uprawnieni są geodeci, których dane znajdują się na liście Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

SKORZYSTAJ Z OFERTY

Bezpośredni link do oferty – https://eurocert.pl/o/oferta-specjalna-dla-czlonkow-sgp/

Najważniejsze zalety podpisu i/lub pieczęci kwalifikowanej dla geodetów:

  • Podpisywanie operatów geodezyjnych.
  • Podpisywanie map do celów prawnych i projektowych, w tym sporządzanie operatu technicznego w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF na terenie całej Unii Europejskiej.
  • Składanie ofert przetargowych związanych z pracami geodezyjnymi.
  • Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej, w tym faktur elektronicznych.
  • Składanie wniosków o dotacje unijne do PFR i PARP.
  • Podpisywanie dokumentów do US, ZUS, eKRS, JEDZ, CEIDG, ePUAP.

Co to jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który posiada moc prawną podpisu własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. W odróżnieniu od Profilu Zaufanego, za pomocą podpisu kwalifikowanego popiszesz dowolny dokument i będzie on wiążący prawnie na terenie całej Unii Europejskiej.

Czym jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna?

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to usługa zaufania do wydawana dla podmiotów posiadających osobowość prawną, która jest odpowiednikiem tradycyjnej pieczęci firmowej i nie zawiera danych osobowych. W swoim zastosowaniu wykorzystywana jest do identyfikacji, uwierzytelniania i zapewniania integralności tworzonych dokumentów elektronicznych.

Jak skorzystać z oferty EuroCert?

  1. Wypełnij formularz na stronie https://eurocert.pl/o/oferta-specjalna-dla-czlonkow-sgp/ i poczekaj na kontakt opiekuna EuroCert.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami i dokonaj zakupu w sklepie lub poproś o wystawienie faktury proformy, a następnie opłać zamówienie.
  3. Po opłaceniu zamówienia zweryfikuj swoją tożsamość, pobierz i zainstaluj oprogramowanie i gotowe!

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chciałbyś porozmawiać o naszych produktach wystarczy, że wejdziesz na poniższą stronę.

https://eurocert.pl/o/oferta-specjalna-dla-czlonkow-sgp/

EuroCert Sp. z o.o.
ul. Puławska 474, 02-884 Warszawa
KRS: 0000408592, NIP: 9512352379
+48 22 390 59 95

www.eurocert.pl