Zarząd

Kadencja 2022 – 2026

Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich

dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW

Prezydium Zarządu Głównego:

 • Janusz Walo – Prezes
 • Marian Brożyna – Wiceprezes – Białystok
 • Tomasz Malinowski – Wiceprezes – Wrocław
 • Krzysztof Bakuła – Wiceprezes – Warszawa
 • Ludmiła Pietrzak –Wiceprezes – Suwałki – Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego
 • Jerzy Machlański – Skarbnik – Kalisz
 • Barbara Kosińska – Sekretarz Generalna

Zarząd Główny SGP: biuro@sgp.geodezja.org.pl

Członkowie Zarządu Głównego z wyboru imiennego:

 • Krzysztof Bakuła – Warszawa
 • Marian Brożyna – Białystok
 • Małgorzata Buśko – Kraków
 • Sławomir Czkuj – Gdańsk
 • Przemysław Janik – Kielce
 • Sławomir Łapiński – Warszawa
 • Tomasz Malinowski – Wrocław
 • Agata Milkiewicz – Olsztyn
 • Andrzej Pachuta – Warszawa
 • Izabela Pawłowska – Łódź
 • Szymon Rymsza – Warszawa
 • Maria Songin – Suwałki
 • Dariusz Wilczewski – Białystok

Zastępcy:

 • Antoni Bosek – Rzeszów
 • Zdzisław Obłój – Rzeszów
 • Jan Łopaciuk – Warszawa

Członkowie Zarządu Głównego – Prezesi Oddziałów:

 

Główna Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Anna Mielnik – Wrocław
Wiceprzewodniczący – Elżbieta Orłowska – Kraków
Sekretarz – Iwona Popko – Suwałki
Członkowie: – Zdzisław Berliński – Łódź
– Mirosława Wójcik – Białystok

Zastępcy członków Głównej Komisji Rewizyjnej:

 • Tomasz Lewartowski – Warszawa
 • Zofia Walczyk – Rzeszów

 

Główny Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – Tadeusz Kośka – Łódź
Wiceprzewodniczący – Tadeusz Borysiuk – Białystok
Sekretarz – Ewa Sawicka – Warszawa
Członkowie: – Jan Cegła – Kalisz
– Katarzyna Cirko – Wrocław

Zastępcy członków Głównego Sądu Koleżeńskiego:

 • Filip Szramkowski – Bydgoszcz
 • Jan Tuchowski – Legnica

 


 

Kadencja 2017 – 2022

Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich

dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW

Prezydium Zarządu Głównego:

 • Janusz Walo – Prezes
 • Krzysztof Bakuła – Wiceprezes
 • Anna Kowalewska – Wiceprezes
 • Jan Łopaciuk – Wiceprezes
 • Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes
 • Izabela Pawłowska – Skarbnik
 • Barbara Kosińska – Sekretarz Generalny

Zarząd Główny SGP: biuro@sgp.geodezja.org.pl

Członkowie Zarządu Głównego z wyboru imiennego:

 • Krzysztof Bakuła – Warszawa
 • Marian Brożyna – Białystok
 • Małgorzata Buśko – Kraków
 • Stanisław Cegielski – Kalisz
 • Mieczysław Gabryszewski – Wrocław
 • Przemysław Janik – Kielce
 • Anna Kowalewska – Olsztyn
 • Sławomir Łapiński – Warszawa
 • Krzysztof Mączewski – Warszawa
 • Andrzej Pachuta – Warszawa
 • Izabela Pawłowska – Łódź
 • Ryszard Rus – Gdańsk
 • Tadeusz Wilczewski – Białystok

Zastępcy:

 • Edward Głażewski – Ostrołęka
 • Halina Krynke-Jarosz – Koszalin
 • Arkadiusz Zyga – Legnica

 

Członkowie Zarządu Głównego – Prezesi Oddziałów:

Główna Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Anna Mielnik – Wrocław
Wiceprzewodniczący – Tadeusz Borysiuk – Białystok
Sekretarz – Ewa Sawicka – Warszawa
Członkowie: – Zdzisław Berliński – Łódź
– Mieczysław Jóźwik – Kraków
– Iwona Popko – Suwałki
– Tomasz Lewartowski – Warszawa

Zastępcy członków Głównej Komisji Rewizyjnej:

 • Zdzisław Dworakowski – Warszawa
 • Jan Tuchowski – Legnica

Główny Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – Tadeusz Kośka – Łódź
Wiceprzewodniczący – Krzysztof Narewski – Bydgoszcz
Sekretarz – Mirosława Wojciuk – Białystok
Członkowie: – Katarzyna Cirko – Wrocław
– Wiesław Firliciński – Legnica
– Tomasz Lipecki – Kraków
– Maria Songin – Suwałki

Zastępcy członków Głównego Sądu Koleżęńskiego:

 • Adam Biskup – Kielce
 • Małgorzata Plewka – Warszawa