1 lipca 1989 roku weszła w życie ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, właśnie mija 35 lat.

Data publikacji: 01.07.2024

Główna Komisja Historii i Tradycji Stowarzyszenia Geodetów Polskich przypomina o ważnej dacie 1 lipca 1989 r.

Wtedy to, 35 lat temu, weszła w życie ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Link do informacji: (do prezentacji)>>>