100 lat Stowarzyszenia Geodetów Polskich – uroczystości Warszawa, 25 stycznia 2019 r.

Data publikacji: 26.01.2019

Początek świętowania jubileuszu setnej rocznicy powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich stanowiła Msza Święta, która zgromadziła w kościele Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu liczną rzeszą geodetów z całego kraju, a sprawowaną przez ks. Kardynała Kazimierza Nycza.

W homilii znalazły się słowa uznania dla społecznej roli geodetów w działalności człowieka, a także podziękowanie za codzienny ich trud podejmowany na rzecz dobra innych.

Prezes SGP Janusz Walo wznosi wezwania modlitewne na Mszę św. w intencji geodetów …

Sztandar SGP podczas hymnu na rozpoczęcie uroczystości …

Miejscem wydarzeń uświetniających jubileusz był Warszawski Dom Technika, gdzie w dniu 25 stycznia 2019 roku zebrali się geodeci, których gośćmi byli m.in. Posłowie RP Krzysztof Jurgiel i Zbigniew Gryglas, przedstawiciele władz państwowych z Panią Minister Haliną Szymańską, Szefową Kancelarii Prezydenta i samorządowych z Panem Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i Panem Michałem Olszewskim Wiceprezydentem m.st. Warszawy, liczne grono osób reprezentujących stowarzyszenia naukowo-techniczne i członkowie Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z Prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny.

Nie zabrakło gości z bratnich stowarzyszeń zagranicznych:

– Rudolf Staiger – Niemcy, Prezydent Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG),
– Maurice Barbieri – Szwajcaria, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Geodetów (CLGE),
– Julius Ernst – Austria, Federalny Urząd Metrologii i Geodezji,
– Duszan Ferianc – Słowacja, Prezes Słowackiego Stowarzyszenia Geodetów i Kartografów,
– Hagen Graeff – Niemcy, Niemiecka Narodowa Agencja Kartograficzna (BKG),
– Vaclav Sanda – Czechy, Prezes Czeskiego Stowarzyszenia Geodetów i Kartografów,
– Ihor Trevoho – Ukraina, Prezydent Ukraińskiego Stowarzyszenia Geodetów i Kartografów.

Uczestnicy spotkania w oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości

Okolicznościowe wystąpienie Prezesa SGP Janusza Walo przybliżało dzieje naszej organizacji w stuleciu i wskazywało na podejmowane przez nią działania na rzecz geodezji i geodetów. Akcentowane w wystąpieniu wątki dopełniała treść wyświetlonego filmu „100 lat SGP”.

Okolicznościowe wypowiedzi gości dawały wyraz wielkiemu uznaniu dla działań podejmowanych przez SGP, a także uznaniu istotnej roli w tym dziele osób, które podjęły się kierowania pracami naszej organizacji. Wyrazem życzliwej sympatii dla Stowarzyszenia Geodetów Polskich i geodetów były uroczyste adresy, kierowane na ręce Prezesa Janusza Walo.

Prezes SGP Janusz Walo otwierający uroczystość

Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes FSNT NOT, prof. Jan Szmidt Rektor PW, prof. Alina Maciejewska Dziekan GiK

Zwieńczeniem tej części uroczystości był akt wręczania zasłużonym w pracy na rzecz Stowarzyszenia odznaczeń państwowych i organizacyjnych.

Postanowieniem Prezydenta RP odznaczeni zostali za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii: 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
1. Mirosław Andrzej Roszczypała

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
2. Danuta Maria Bil
3. Feliks Olekszyk

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
4. Włodzimierz Kędziora
5. Lucjan Średnicki
6. Krzysztof Tomasik

Wyróżnionym odznaczenia państwowe wręczyła Halina Szymańska szefowa Kancelarii Prezydenta (trzecia od lewej)

Decyzją Pana Jerzego Kwiecińskiego – Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie geodezji i kartografii odznaką honorową „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii” wyróżnieni zostali:

  1. Krzysztof Bakuła
  2. Adam Biskup
  3. Barbara Kosińska
  4. Alicja Kulka
  5. Ludmiła Pietrzak
  6. Dariusz Pręgowski
  7. Florian Romanowski
  8. Violetta Sokoła-Szewioła

Z upoważnienia Pana Ministra aktu dekoracji dokonał Pan Waldemar Izdebski – Główny Geodeta Kraju.

Wyróżnieni odznaką honorową „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii” wraz z Głównym Geodetą Kraju i Prezesem Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Uhonorowani Diamentową Honorową Odznaką NOT, w środku Ewa Mańkiewicz-Cudny

Kolejna część uroczystości miała charakter informacji mówiącej o tym, co stanowi o istocie współczesnej geodezji, jakie stawia się przed nią oczekiwania i jakie istnieją możliwości i narzędzia pozwalające na ich spełnianie. 

Szczególne wyrazy uznania dla SGP Prezydent Międzynarodowej Federacji Geodetów Rudolf Staiger zawarł w wystąpieniu „Happy Birthday from FIG”.

Wyróżnienie dla prof. Mirosława Żaka

Stulatkowi Ryszardowi Ruszkowskiemu wyrazy szacunku i gratulacje przekazuje Prezes Janusz Walo

Uroczystość w stronę jej zakończenia prowadziły tony utworów wykonywanych przez damski kwartet smyczkowy „By The Way”. Prezes Janusz Walo wzruszony przebiegiem wydarzenia, dziękował za tak liczną obecność „na naszym skromnym spotkaniu” i życzył wszystkim chętnym dobrej zabawy na balu geodetów. Pełniejszą relację podamy później.

Serdeczne podziękowania sponsorom, dzięki którym uroczystości mogły się odbyć.

 

Tekst i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński

 

List Prezydenta RP z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich >>>

Minister Halina Szymańska na jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich >>>

Film przygotowany na 100-lecie Stowarzyszenia Geodetów Polskich >>>

 

 

W.K.