100 lat temu…

Data publikacji: 04.01.2019

…w sobotę 4 stycznia 1919 roku, w Warszawie rozpoczął się Pierwszy Powszechny Zjazd Mierniczych. „W Zjeździe, który zagaił Kazimierz Madaliński z Warszawy, uczestniczyło 250 mierniczych, wśród nich 18 przedstawicieli Galicji i 13 przedstawicieli Wielkopolski. Zjazdowi przewodniczył Jan Krudysz z Krakowa. W skład Prezydium Zjazdu wchodzili jako zastępcy przewodniczącego: Witold Łebiński z Poznania i Wiktor Skołyszewski z Krakowa oraz Mikołaj Maksyś z Krakowa, Modest Moderski z Poznania i Aleksander Szabelski z Lublina – jako sekretarze. Obrady odbywały się w sali zebrań szkoły Wojciecha Górskiego.”   WIĘCEJ

RR