16 stycznia 1919 roku…

Data publikacji: 16.01.2019

…(czwartek) w Dzienniku Praw nr 64 poz. 118 ukazał się Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego „o utworzeniu Ministerstwa Robót Publicznych”

Bezpośrednio po Pierwszym Wszechpolskim Zjeździe Mierniczych [4-6.01.1919 r.] złożono MEMORIAŁ w kancelarii Naczelnika Państwa oraz w Prezydium Rady Ministrów, z rzeczowym uzasadnieniem potrzeby utworzenia „głównego urzędu mierniczego”. Do Prezydium Rady Ministrów wpłynął również memoriał Koła Inżynierów Mierniczych przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie, który swój projekt buduje na tych samych zasadach, jak projekt I Zjazdu Mierniczych Polskich. Zapewne te dokumenty przyczyniły się do wpisania „pomiarów kraju” w zakres działania MRP.

Wykonywanie pomiarów podstawowych kraju i szczegółowe zdjęcia geometryczne dla sporządzenia map katastralnych” zapisano w ustawie „o organizacji i zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych” z dnia 29 kwietnia 1919 r. (wtorek) [Dziennik Praw nr 39 poz. 283], która w życie wchodzi 29 maja 1919 roku (czwartek).

[nota bene: 16 stycznia 1919 r. otrzymał misję tworzenia rządu Ignacy Paderewski]

RR