19-21 lipca 2018 r. Ogólnopolskie Seminarium na temat geomatyki, inżynierii lądowej i ochrony środowiska.

Data publikacji: 24.07.2018

19-21 lipca 2018 r. na pokładzie promu do Karlskrone – STENA SPIRIT odbyło się Seminary on Geomatics, Civil and Environmental Engineering zorganizowane przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele środowiska naukowego wszystkich najważniejszych wyższych uczelni technicznych kraju. Głównym tematem, zarówno seminarium jak i w kuluarach, była ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywana też Ustawą 2.0 lub Konstytucją dla Nauki.


źródło: Barbara Kosińska, seminarium na promie Stena Spirit do Karlskrone w Szwecji.

 

źródło: Barbara Kosińska, dr. inż. Jakub Szulwic, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde prof. zw. PG

Seminarium zbiegło się z zakończeniem prac parlamentarnych nad ustawą. Ustawa – która czeka teraz na podpis prezydenta – ma wejść w życie 1 października 2018 r. Ma ona zastąpić cztery obecnie istniejące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Środowisko naukowe z wielką troską dyskutowało perspektywy rozwoju geodezji i kartografii jako dyscypliny naukowo-technicznej i zawodu po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Seminarium połączone było z całodniową wycieczką autokarowo-pieszą z przewodnikiem po regionie południowej Smalandii w Szwecji.

Barbara Kosińska