23 marca 2020 r. odszedł profesor Bogdan Jerzy Ney

Data publikacji: 24.03.2020

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 23 marca 2020 r. odszedł profesor Bogdan Ney, wybitna postać polskiej geodezji, zasłużony członek SGP.

Urodził się 3 lutego 1935 roku w Pińsku.
W 1957 r. ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej. W latach 1957–1969 pracował jako asystent, później starszy asystent, adiunkt (1957–1969), docent (1969–1980). W 1969 roku objął funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej na Wydziale Geodezji Górniczej AGH, a w 1970 roku także kierownika Zakładu Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń na tym samym wydziale.
W latach 1974-1991 był dyrektorem  Instytutu Geodezji i Kartografii (IGiK) w Warszawie.
Był wysokiej klasy specjalistą w geodezji i kartografii, geoinformatyce, teledetekcji i gospodarce przestrzennej, jest autorem ok. 250 pozycji, w tym ok. 100 prac oryginalnych, wśród których 43 jest w języku angielskim. Na konferencjach międzynarodowych w Europie, Ameryce i Azji zaprezentował ok. 50 referatów. Jest promotorem 10 prac doktorskich.
W latach 1984–1993 był członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, a w latach 1997–2004 członkiem Komitetu Badań Naukowych i przewodniczącym Zespołu Górnictwa, Geodezji i Transportu. Od 1992 roku był Członkiem Komitetu Wykonawczego Akademii Inżynierskiej, a od 2001 r. jego prezesem. Przewodniczył Państwowej Radzie Gospodarki Przestrzennej, a także Państwowej Radzie Geodezyjnej i Kartograficznej. W latach 1980–1990 pełnił kilkakrotnie misje eksperta Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Organizacji Edukacji i Kultury (UNESCO).
W 1968 roku został wybrany, jako czwarty polski geodeta, na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, od 2002 roku członek rzeczywisty PAN. Przewodniczący Wydziału Nauki o Ziemi i Nauk Górniczych PAN. Doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (1998) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej (2006).
Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa, Złotą Odznakę Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Medal „W dowód uznania” SGP, nagrody rektorskie i inne.
Zmarł 23 marca 2020 r.

P.I.