28-29 listopada 2019 r. odbyło się Seminarium Podsumowujące XLIII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

Data publikacji: 02.12.2019

W dniach 28-29 listopada 2019 r., w Ośrodku konferencyjno-szkoleniowym „4 Żywioły” w Falentach, odbyło się Seminarium Podsumowujące XLIII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych, zorganizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Seminarium organizowane w związku z ogłoszeniem wyników Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych jest jak zwykle świętem geodezji rolnej oraz projektantów urządzeniowo-rolnych. Tegoroczna XLIII edycja odbyła się w Falentach w dniach 28-29 listopada 2019 i zgromadziła 120 uczestników. Otwarcia Seminarium dokonał Rafał Romanowski, Podsekretarz Stanu w MRiRW.

W imieniu organizatora Konkursu oraz organizatora Seminarium zaproszonych gości: Rafała Romanowskiego, Janusza Walo, Prezesa ZG SGP, Waldemara Izdebskiego, Głównego Geodetę Kraju, Wiesławę Burnos, członka Zarządu Województwa Podlaskiego, i co warto podkreślić – geodetkę, absolwentkę Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, byłego pracownika Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, oraz Jarosława Wiśniewskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW przywitał nasz kolega Jerzy Kozłowski.
Następnie Sekretarz Sądu konkursowego Pan Kamil Baćkowski odczytał Protokół Głównego Sądu Konkursowego XLIII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych.
Listę Laureatów tej edycji konkursu zamieszczamy w załączniku.
Pan Rafał Romanowski oraz Pan Janusz Walo dokonali wręczenia nagród laureatom konkursu w licznym towarzystwie zaproszonych gości.
Laureaci konkursu zaprezentowali obiekty, które uzyskały najwyższe oceny w swoich kategoriach.

Po zakończeniu części konkursowej i wręczeniu nagród odbyła się sesja prezentacji dokonań naukowych i zawodowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Prezentacje są do pobrania pod podanym poniżej linkiem.

Na podsumowanie Seminarium jeszcze raz pogratulowano laureatom zdobycia wysokich miejsc w Konkursie. Pan Robert Kowalczyk w imieniu MRiRW podziękował SGP za sprawne przygotowanie spotkania a prelegentom za wyczerpujące opracowanie zagadnień i przedstawienie ich zgromadzonym.

Załączniki:

Lista Laureatów XLIII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych (pdf) >>>

Link do zdjęć: https://photos.google.com/share/AF1QipPPe40Th2ALTJnQ2m8T5ltd5F9cmVE-2o8GNCCueh2CwtRvLzbcxQpjI_JdG9uZzA?key=azhPV3ZJSXBLQTRFTEtkWEhNdGxwQ2R1em9ZZkh3

 

Linki do pobrania prezentacji:

Sesja I: Projekty scaleń gruntów:

– I miejsce – WBG Lublin (zip) >>>

– II miejsce – PBGiTR Rzeszów (zip) >>>

– III miejsce – WBG Białystok (zip) >>>

Sesja II: Założenia do projektów scaleń gruntów:

– I miejsce – DBGiTR Wrocław (zip) >>>

– II miejsce – KBGiTR Kraków (zip) >>>

– III miejsce – CzBGiTR Częstochowa (zip) >>>

 Sesja III:

– I prezentacja: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – podstawy prawne i system instytucjonalny” – Jerzy Kozłowski (zip) >>>

– II prezentacja: „Możliwość zastosowania technologii bezzałogowych statków powietrznych w pracach scaleniowych” – Jarosław Taszakowski (zip) >>>

– III prezentacja: „Niezmienniki w procesie scalania gruntów” – dr inż. Ludmiła Pietrzak (zip) >>>

– IV prezentacja: „Rolnictwo precyzyjne – nowoczesne wymagania technologiczne” – Tomasz Czerski (zip) >>>

 Sesja IV:

– I prezentacja: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – podstawy prawne i system instytucjonalny” – Robert Mroczkowski (zip) >>>

– II prezentacja: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – podstawy prawne i system instytucjonalny” – Stanisław Talerzowski, Joanna Piotrowska (zip) >>>

– III prezentacja: „Propozycja metodyki prac scaleniowych w zakresie zwiększania potencjalnych zdolności retencyjnych w zlewni” – dr inż. Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek (zip) >>>

– IV prezentacja: „Kierunki zmian gospodarowania przestrzenią wiejską w procesie scaleń gruntów” – dr hab. Jacek Pijanowski, prof. UR , prof. dr hab. Franciszek Woch (zip) >>>

 Sesja V:

– I prezentacja: „Wpływ inwestycji kolejowych na użytkowanie gruntów, w szczególności rolnych” – Ewa Kropielnicka-Kurka (zip) >>>

 

P.I.