29th International Scientific Conference „Surveying, Civil Engineering and Geoinformation for Sustainable Development” – SCEgeo 2022, Wrocław, 22-24 czerwca 2022 r.

Data publikacji: 24.04.2022 | Data wydarzenia: 22.06.2022

Stowarzyszenie Geodetów Polskich objęło patronatem 29th International Scientific Conference „Surveying, Civil Engineering and Geoinformation for Sustainable Development” – SCEgeo 2022.

Konfechrencja SCEgeo 2022 jest w tym roku organizowana przez Katedrę Geodezji i Geoinformatyki na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 22-24 czerwca 2022r. w wersji hybrydowej.

Organizowana Konferencja ma długoletnią tradycję i jest rozpoznawalna w środowisku geodezyjnym w Polsce. Stanowi kontynuację cyklicznych spotkań naukowców i praktyków, a także osób nauczających geodezję na wydziałach niegeodezyjnych. Jest ona ukierunkowana na wymianę doświadczeń naukowych, praktycznych i dydaktycznych oraz integrację środowiska działającego na styku geodezji, kartografii, systemów informacji przestrzennej, budownictwa, inżynierii środowiska, a także architektury i planowania przestrzennego.

Od poprzedniej edycji Konferencja nabrała charakteru międzynarodowego. Dawna nazwa „Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych” została zastąpiona nazwą: International Scientific Conference „Surveying, Civil Engineering and Geoinformation for Sustainable Development” – SCEgeo 2022.

Konferencja adresowana jest do naukowców, dydaktyków, geodetów pracujących w zawodzie oraz pracowników administracji publicznej. Tematem przewodnim Konferencji jest aktualna rola geodezji i geoinformacji w gospodarce i działalności inżynierskiej w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Głównymi celami Konferencji są:

 • wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi oraz wiodącymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
 • prezentacja innowacyjnych rozwiązań i trendów w nauce z zakresu geodezji, kartografii, budownictwa i geoinformacji,
 • integracja naukowa i zawodowa środowiska działającego na styku geodezji, kartografii, systemów informacji przestrzennej, budownictwa, inżynierii środowiska, a także architektury i planowania przestrzennego.

Konferencja uzyskała patronat honorowy:

 • Wojewody Dolnośląskiego,
 • Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
 • Głównego Geodety Kraju,
 • Prezydenta Wrocławia
 • Rektora Politechniki Wrocławskiej,
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
 • Stowarzyszenie Kartografów Polskich,
 • Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Pierwszego dnia konferencji zaplanowano wykłady zaproszonych specjalistów z zagranicy:

 • Prof. Bülent Bayram, Yildiz Technical University, Turkey
 • Prof. Fabio Remondino, Bruno Kessler Foundation (FBK), Trento, Italy
 • Prof. Chris Rizos, University of New South Wales, Australia
 • Prof. Ake Sivertun, RISE Research Institutes of Sweden

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej tematyka obejmuje zagadnienia pomiarowo-badawcze, wdrożeniowe i operacyjne w zakresie:

Surveying Engineering

 • Remote sensing
 • Photogrammetry
 • GNSS measurements
 • Laser scanning measurements
 • Geodetic methods for displacement determination
 • Monitoring and control systems in engineering applications
 • Deformation measurements
 • Mining surveying
 • Cadastral surveying

Geoinformation & Cartography

 • GIS (design, implementation and applications)
 • Spatial data analysis
 • Machine learning for spatial large data bases
 • Internet of Things
 • Application of IT methods
 • BIM technology
 • Geostatistical methods
 • Cartographic modelling and visualization
 • Cartographic databases

Civil Engineering & Architecture

 • Geotechnics
 • Monitoring of natural hazards
 • Diagnosis of building structure
 • Architectural inventory works
 • Renovation, modernization and reconstruction of building object

Sustainable Development

 • Spatial planning
 • Real estate appraisal
 • Environmental engineering
 • Sustainable use of post-industrial areas
 • Reclamation of degraded areas
 • Environmental damage analysis

W trakcie konferencji zaplanowano warsztaty i szkolenia, m.in. z zakresu wielkoskalowych map obiektowych i systemów informacji geograficznej (GIS).

 

Do pobrania Komunikat Konferencji nr 1 >>>

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://scegeo.pwr.edu.pl/

Zapraszamy do kontaktu: scegeo@pwr.edu.pl

Formularz rejestracyjny: https://scegeo.pwr.edu.pl/registration-form/

Zachęcamy do śledzenia tego wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/1pR1m0PwZ

W.K.