3 lipca 2020 roku zmarł Mieczysław Szułczyński

Data publikacji: 06.07.2020

W wieku 93 lat zmarł Mieczysław Szułczyński, geodeta, magister prawa administracyjnego. Odszedł wspaniały człowiek, wzorzec profesjonalizmu, kultury i koleżeństwa. Uhonorowany Medalem 100-lecia SGP jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku za szczególne zasługi w służbie stowarzyszenia  – najstarszy z grona 100 wyróżnionych geodetów.

Mieczysław Szułczyński zmarł w dniu 3 lipca 2020 roku w Gdańsku. Uroczystości żałobne odbędą się na Cmentarzu Łostowice w Gdańsku w dniu 9 lipca 2020 roku o godzinie 11:00.

Mieczysław Szułczyński urodził się w dniu 16 czerwca 1927 r. w Poznaniu, syn Franciszka i Tekli. Szkoła średnia: Gimnazjum w Poznaniu – 1947 r. oraz Państwowa Szkoła Mierniczo-Melioracyjna po zmianie nazwy Liceum Miernicze w Poznaniu – 1949 r. W roku 1969 ukończył Wydział Administracji i Prawa na Uniwersytecie Toruńskim filia w Gdańsku, uzyskując dyplom magistra prawa administracyjnego (praca dyplomowa z planowania przestrzennego). W czasie okupacji zatrudniony jako sanitariusz, a od 3 lutego 1945 roku ochotnik PCK. Pracę jako geodeta rozpoczął 15 lipca 1949 r. w PPM w Poznaniu, równolegle pracuje w Technikum Geodezyjnym w Poznaniu jako nauczyciel przedmiotów zawodowych (1953-1958). Od 1958 roku pracuje w Gdańsku, początkowo w Geoprojekt-Gdańsk, następnie Urząd Wojewódzki – Wydział Komunalny Oddział Geodezji pod kierownictwem Władysława Basisa. W latach 1961-1968 Biuro Urządzania Lasów w Gdyni – Główny geodeta oddziału. Kierownik Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w UM Gdańsk, miejskie biuro ds. geodezji i kartografii oraz Geodeta m. Gdańska w latach 1968-1980. Od 1 maja 1980 r. pracuje w PWiK Gdańsk – m.in. jako specjalista ds. strefy ochronnej Straszyn. Prace eksportowe: Irak (1974-1975) i Libia z OPGK-Kraków (1981-1983) oraz obsługa geodezyjna budowy Lotnisko Szeremietiewo w Moskwie – 1978 rok. W OPGK-Gdańsk zatrudniony jako inspektor kontroli wewnętrznej (1984-1987). Na emeryturze od 1987 roku pracuje na zlecenie w firmie Geobis, UM Gdańsk Wydział Geodezji – geodezyjna mapa numeryczna Gdańska oraz własna działalność gospodarcza do 2010 r. W Stowarzyszeniu Geodetów Polskich od 5.12.1949 roku, gdzie pełnił następujące funkcje:

  1. 1951 – 1954 sekretarz Zarządu Oddziału w Poznaniu
  2. 1986 – 1989 sekretarz Zarządu Oddziału w Gdańsku
  3. 2004 – 2010 członek Zarządu Oddziału w Gdańsku
  4. 1977 – 1980 Sąd Koleżeński Oddziału w Gdańsku
  5. 2010 – 2013 Sąd Koleżeński Oddziału w Gdańsku

Ostatnio aktywny członek KOŁA SENIORÓW gdańskiego SGP.

Szef Zespołu ds. technologii przy Zarządzie Oddziału w Gdańsku – współautor opracowań poradników (technologii) nt. podziałów i rozgraniczeń oraz map dc. projektowych. Autor monografii: Działalność społeczno-zawodowa geodetów na Pomorzu w okresie przedwojennym (1918 – 1939). Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Geodezyjnym w Gdańsku. Uprawnienia zawodowe nr świadectwa 6191 z dnia 26.06.1987 r.

Odznaczenia państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenia resortowe: Złota Odznaka „Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii” i Medal „Za zasługi dla obronność kraju”. Odznaki NOT i SGP: Złota Odznaka Honorowa NOT, Diamentowa Odznaka Honorowa SGP (2008), Dyplom Honorowy Zasłużonego Seniora SGP. Podczas Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego w dniu 2 czerwca 2016 roku uhonorowany „Dyplomem w dowód uznania” wręczonym przez Dyrektora PSB w Gdańsku Panią Renatę Wypasek za wieloletnie prowadzenie zajęć w gdańskim Technikum Geodezyjnym. W 2017 roku uroczyście obchodzono 90-lecie najstarszego, aktywnego, działacza SGP na Pomorzu Gdańskim.

P.I.