5 marca Dniem Europejskiego Geodety i Geoinformacji

Data publikacji: 05.03.2018

W dniu dzisiejszym tj. 5 marca 2018 r. obchodzimy Dzień Europejskiego Geodety i Geoinformacji, organizowany od 2012 r. przez Radę Europejskich Geodetów CLGE.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich składa najserdeczniejsze życzenia Europejskim Geodetom, samych sukcesów zawodowych, stałego wzrostu rangi zawodu geodety zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym oraz samych pogodnych dni.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało informację, że w tym roku po raz pierwszy, z inicjatywy CLGE wraz z amerykańskim Narodowym Stowarzyszeniem Profesjonalnych Geodetów NSPS oraz FIG, w dniu 21 marca organizowany jest Global Surveyors’ Day (Światowy Dzień Geodety).

Przyłączając się do obchodów Dnia Europejskiego Geodety i Geoinformacji oraz do Światowego Dnia Geodety nie zapominajmy, iż w Polsce dzień Geodety, zainicjowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich już blisko 30 lat temu, obchodzony jest w pierwszą sobotę września każdego roku.

BK