80 Urodziny Pana Stanisława Marcina Wilińskiego Członka Honorowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Data publikacji: 12.12.2014

17 listopada 2014 r. 80 lat skończył nasz Kolega Pan Stanisław Marcin Wiliński, Członek Honorowy Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Uroczyste spotkanie geodetów odbyło się w dniu urodzin Jubilata w Bydgoszczy, którego uczestnikami byli: Bolesław Krystowczyk ‑ Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy, Stanisław Cegielski ‑ Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Ludmiła Pietrzak ‑ Wiceprezes Zarządu Głównego SGP, Robert Cieszyński ‑ Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego; Henryk Siuda, Krzysztof Narewski, Sławomir Wnuk ‑ Wiceprezesi SGP w Bydgoszczy; Jarosław Kaszewski, Zenon Miętkiewicz, Krzysztof Rogiński, Ryszard Krzyżanowski ‑ działacze Stowarzyszenia Geodetów Polskich i przedstawiciele firm geodezyjnych.

 

Dnia 11 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, podczas którego Pan Stanisław Marcin przyjął życzenia od Koleżanek i Kolegów.

 

Jubilat wstąpił do Stowarzyszenia 1 października 1959 r. Aktywną działalność rozpoczął w 1979 r. pełniąc szereg funkcji w bydgoskim zarządzie oddziału i w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia, nieprzerwanie do chwili obecnej, jednocześnie prowadząc działalność redakcyjną dokumentującą wydarzenia w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich. Kolega Wiliński został uhonorowany wieloma Odznaczeniami.

Krótka biografia i osiągnięcia Jubilata >>>

 Prezentację: osiągnięcia i krótka biografia Jubilata przygotowała Kol. Ludmiła Pietrzak

 

 

W.K.