80 Urodziny Pana Stanisława Marcina Wilińskiego Członka Honorowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich

2014.12.12

17 listopada 2014 r. 80 lat skończył nasz Kolega Pan Stanisław Marcin Wiliński, Członek Honorowy Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

17 listopada 2014 r. 80 lat skończył nasz Kolega Pan Stanisław Marcin Wiliński, Członek Honorowy Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Uroczyste spotkanie geodetów odbyło się w dniu urodzin Jubilata w Bydgoszczy, którego uczestnikami byli: Bolesław Krystowczyk ‑ Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy, Stanisław Cegielski ‑ Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Ludmiła Pietrzak ‑ Wiceprezes Zarządu Głównego SGP, Robert Cieszyński ‑ Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego; Henryk Siuda, Krzysztof Narewski, Sławomir Wnuk ‑ Wiceprezesi SGP w Bydgoszczy; Jarosław Kaszewski, Zenon Miętkiewicz, Krzysztof Rogiński, Ryszard Krzyżanowski ‑ działacze Stowarzyszenia Geodetów Polskich i przedstawiciele firm geodezyjnych.

 

Dnia 11 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, podczas którego Pan Stanisław Marcin przyjął życzenia od Koleżanek i Kolegów.

 

Jubilat wstąpił do Stowarzyszenia 1 października 1959 r. Aktywną działalność rozpoczął w 1979 r. pełniąc szereg funkcji w bydgoskim zarządzie oddziału i w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia, nieprzerwanie do chwili obecnej, jednocześnie prowadząc działalność redakcyjną dokumentującą wydarzenia w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich. Kolega Wiliński został uhonorowany wieloma Odznaczeniami.

Krótka biografia i osiągnięcia Jubilata >>>

 Prezentację: osiągnięcia i krótka biografia Jubilata przygotowała Kol. Ludmiła Pietrzak

 

 

W.K.