Apel – 40. edycja Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Data publikacji: 07.12.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej zwracają się z apelem do firm, a zwłaszcza do firm geodezyjnych i członków SGP o propagowanie i wspieranie idei Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej jako istotnego czynnika kształcenia na poziomie szkolnictwa średniego przyszłych kadr wykonawstwa geodezyjnego poprzez fundowanie nagród rzeczowych lub wsparcie finansowe w uzgodnionej formie np. umowy sponsoringu.

Olimpiada, popularyzując zawód geodety stwarza młodzieży warunki do szlachetnego współzawodnictwa i rozwoju uzdolnień. O uznaniu Olimpiady świadczy fakt, że chęć uczestniczenia w niej wyraża coraz większa liczba szkół geodezyjnych.

Otrzymana, w ramach wygranego konkursu, dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację Olimpiady wystarcza jedynie na sfinansowanie podstawowych wydatków związanych z jej przeprowadzeniem, a wszelka pomoc rzeczowa i finansowa umożliwia przygotowanie dodatkowego programu kulturalnego i edukacyjnego dla wszystkich uczestników Olimpiady oraz pozwala na wręczanie laureatom i finalistom nagród rzeczowych stanowiących dodatkowe uznanie dla ich trudu i talentu. Natomiast przeprowadzane w czasie trwania Olimpiady seminaria dla nauczycieli pozwalają na zapoznanie nauczycieli zawodu z najnowszymi technikami i technologią wykonywania pomiarów geodezyjnych.

Informujemy, że przystąpiono do organizacji 40. edycji Olimpiady. Wszystkie informacje o Olimpiadzie, w tym jej Regulamin i harmonogram przebiegu są umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

W przypadku zainteresowania wsparciem Olimpiady prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich tel. 22 826 87 51, e-mail: biuro@sgp.geodezja.org.pl

W.K.