Lublin

2013.09.10

Prezes: Piotr Strojny
Kontakt: sgp.lublin@gmail.com
Adres oddziału: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin
Strona WWW: http://www.lublin.sgp.geodezja.org.pl/