Warszawa

2013.09.10

Prezes: Jan Łopaciuk
Kontakt: warszawa@sgp.geodezja.org.pl
Adres oddziału: ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
Strona WWW: http://www.warszawa.sgp.geodezja.org.pl/