Wrocław

Data publikacji: 10.09.2013

Prezes: Bożena Tabisz
Kontakt: sgp.wroclaw@wp.pl

btab@op.pl

Adres oddziału: ul. Piłsudskiego 74, 50-029 Wrocław
Strona WWW: http://www.wroclaw.sgp.geodezja.org.pl