Kielce

Data publikacji: 10.09.2013

Prezes: Danuta Bil
Kontakt: bildana@wp.pl
Adres oddziału: ul. Sienkiewicza 48/50, 25-501 Kielce

(adres do korespondencji:

ul. Wita Stwosza 77, 25-453 Kielce)

Strona WWW: http://www.sgpkielce.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/sgpkielce/