Białystok

2013.09.10

Prezes: Czesław Bartoszewicz
Kontakt:
Adres oddziału: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2 15-950 Białystok
Strona WWW: http://www.bialystok.sgp.geodezja.org.pl/