BIOGRAMY GEODETÓW I KARTOGRAFÓW POLSKICH

Data publikacji: 16.12.2018
Główna Komisja Historii i Tradycji SGP z radością dzieli się wiadomością z posiedzenia Zarządu Głównego SGP. 
Realizując postanowienia II zebrania GKHiT przedstawiono „Zasady opracowania i wydania SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO GEODETÓW I KARTOGRAFÓW POLSKICH„, które przez aklamację zostały przyjęte do realizacji.
ZASADY… do pobrania: http://www.sgp.geodezja.org.pl/nasza-dzialalnosc/glowna-komisja-historii-i-tradycji 
W tym miejscu serdecznie dziękuję kol. Stanisławowi Grodzickiemu (Szef zespołu BIOGRAMY) za przygotowanie dokumentu, a zainteresowanych pracami w zespole proszę o zgłaszanie chęci współpracy.

KOMISJA ZAPRASZA…

Przewodniczący GKHiT Ryszard Rus