Biuletyn nr 50 Odziału Warszawa

Data publikacji: 11.12.2013

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50
Warszawa, grudzień 2013r

KALENDARIUM

10.09.2012r.
Odbyło się zebranie plenarne ZO.
Podjęto Uchwałę Nr 2 o rozwiązaniu koła PPGK SA i OPGK Ursus oraz Uchwałę Nr 3 o przyjęciu Koła InterTIM Warszawa do Oddziału Warszawa.
Najważniejsze zadania z poziomu województwa przy modernizacji pzgik i elektronicznej administracji, jako elementu promocji gospodarczej i rozwoju regionalnego wspierania ze środków europejskich przedstawiła kol. Ewa Janczar – Zastępca Geodety Województwa Mazowieckiego. Nadmieniła, aby móc inwestować w rozwój kulturalny, społeczny, ekonomiczny czy też gospodarczy to trzeba patrzeć na to z pozycji pozyskiwania danych przestrzennych. Poinformowała, iż podjęta jest Uchwała Zarządu Wojewódzkiego o finansowaniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków unijnych na lata 2014-2020.

18-22.09.2013r.
Wycieczka pieszo-turystyczna w Tatry.
Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym „Krzesanica”.Uczestniczyły 42 osoby.
Przy mało sprzyjającej, w prawie zimowej aurze odbyły się wszystkie planowane trasy turystyczne:
1. Spacerowa trasa Doliną Chochołowską do schroniska i z powrotem.
2. Podzielona na dwie grupy turystyczne:a) dla spacerowiczów: Z Kuźnic zielonym szlakiem tzw. Drogą Brata Alberta do Pustelni św. Brata Alberta, dalej spacer niebieskim szlakiem do schroniska na Polanie Kondratowej i powrót tą samą trasą do Kuźnic.b) dla zaawansowanych: Wjazd z Kuźnic kolejką do schroniska na Kasprowym Wierchu. Dalej czerwonym szlakiem na Kondracką Kopę, stąd zejście żółtym szlakiem do Przełęczy Kondrackiej. Z tego miejsca wejście i zejście na Giewont. Zejście z przełęczy niebieskim szlakiem do Kuźnic z odpoczynkiem w schronisku na Polanie Kondratowej.
3. Trasa Doliny Kościeliskiej. Od osiedla w Kirach przejście zielonym szlakiem do schroniska na Hali Ornak. W środkowej części trasy obejście żółtym szlakiem Wąwózu Kraków i Jaskinię Smocza Jama.Ze schroniska powrót tym samym szlakiem do Kir.

20.10.2013r.
Spotkanie w Klubie Geodety.
Spotkanie zapoczątkował odczyt poprowadzony przez Pana Grzegorza Nykiel pt. „Możliwości i ograniczenia korzystania z systemu ASG EUPOS”, który jest wykładowcą WAT, specjalizującym się w zagadnieniach związanych z pomiarami techniką GPS. Po odczycie jak zwykle odbyła się dyskusja i klubowe rozmowy…

CO PRZED NAMI

17.12.2013r.
Tradycyjne spotkanie w Kole Seniorów z Jubilatami, którzy ukończyli 75, 80, 85, 90 lat.

01.02.2014r.
Bal Geodetów w Sokołowie Podlaskim.

01-05.05.2014r.
Wycieczka pieszo-turystyczna na Babią Górę i w Gorce.Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy „Ela” w Rabce.

06-08.06.2014r.
XXXIX Rajd Geodetów – Ośrodek Politechniki Warszawskiej w Wildze.

Koleżankom i Kolegom
Serdecznych Świąt Bożego NarodzeniaOtulonych śniegiem i ciepłem rodzinnym,pachnących choinką, pełnej niespodziewanych prezentów.Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję, że nadchodzący rokbędzie lepszy niż ten, który właśnie mijaoraz wiele szczęścia i spełnienia w Nowym Roku 2014
życzy
Prezydium Zarządu Oddziałuw Warszawie

Redakcja Biuletynu: Ewa Sawicka
Nakład: ZO w Warszawie

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH
ZARZAD ODDZIAŁU W WARSZAWIE
Ul. CZACKIEGO 3/5, 00-043 WARSZAWA
tel. (022) 828 27 13, fax. (022) 826 87 51
email: warszawa@sgp.geodezja.org.pl