Decyzja MEN o dofinansowaniu realizacja zadania publicznego

Data publikacji: 30.09.2016

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

realizując zadanie, zgodnie z zawartą w 2013 r. umową z Ministerstwem Edukacji Narodowej na organizację
w latach szkolnych 2013 – 2016 Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,
przeprowadziło w wymienionych latach XXXVI, XXXVII i XXXVIII edycję Olimpiady.

Dnia 12 maja 2016 r., decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich
otrzymało dofinansowanie na realizację zadania publicznego – Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

Zapraszamy do udziału w kolejnej XL Edycji Olimpiady w roku szkolnym 2017/2018. 

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące organizacji oraz przebiegu Olimpiady w obecnym roku szkolnym. W miarę możliwości technicznych oraz czasu udostępnimy również zdjęcia, sprawozdania i materiały z poprzednich edycji OWGiK. 

Zapraszamy do udziału w kolejnej XLI Edycji Olimpiady w roku szkolnym 2018/2019. 

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące organizacji oraz przebiegu Olimpiady w obecnym roku szkolnym.