Dnia 15 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00 nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która umieszczona zostanie na frontonie budynku przy ulicy Kilińskiego 107 w Łodzi

Data publikacji: 05.04.2019

Dzięki staraniom Łódzkiego Stowarzyszenia Muzycznego „Ocalić od Zapomnienia” oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich Odział w Łodzi dnia 15 kwietnia 2019 roku  o godzinie 12:00 nastąpi  uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która umieszczona  zostanie na  frontonie budynku przy ulicy Kilińskiego 107 w Łodzi.

Na posesji tej w 1920 roku urodził się  Franciszek Jan Walicki dziennikarz muzyczny, publicysta, działacz kulturalny, uważany za ojca chrzestnego polskiego Bigbitu i Rocka.

Z miejscem tym związany jest również  jego ojciec Franciszek Walicki – geodeta organizator i naczelnik Oddziału Pomiarów Miejskich Łódzkiego Magistratu. 

To właśnie Pan Franciszek w latach 1918-1922 założył  podstawową osnowę geodezyjną kardynalną dla realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Za symboliczną datę powstania służby geodezyjnej w Łodzi uważa się 1 lipca 1918 roku kiedy to Franciszek Walicki objął obowiązki naczelnika Oddziału Pomiarów,  natomiast w listopadzie tegoż roku zakończono pomiar bazy sieci trangulacyjnej.

Odsłonięcie tablicy  zbiega się  więc z celebrowanym w roku ubiegłym Jubileuszem   100 lecia Geodezji w Służbie Łodzi.

Franciszek Jan Walicki był nie tylko twórcą terminu Bigbit, ale też prekursorem samego zjawiska, zakładając w 1959 roku pierwszy polski zespół bigbitowy –Rythm and Blues.  Fakt ten uznawany jest jako  początek ery Bigbitu w Polsce. W bieżącym  roku świętujemy więc 60 lecie Rock and Rolla w Polsce, natomiast w roku przyszłym przypada setna rocznica urodzin Franciszka Jana.

Możemy tutaj zauważyć że Geodeta Franciszek Walicki zdołał w tym samym czasie: prowadzić fundamentalne i kluczowe pomiary  Miasta Łodzi oraz  dorobić się syna, który  po 40 latach  zapoczątkował Erę  Rock and Rolla w Polsce!

Nad wydarzeniem patronat objęli:  Urząd Miasta Łodzi,  Województwo Łódzkie, Marszałek Województwa Łódzkiego, oraz Łódzkie Promuje .

P.I.