Dochód ze szkolenia w dniu 4 marca 2022 r. będzie przeznaczony na pomoc humanitarną ukraińskim geodetom i narodowi Ukraińskiemu.

Data publikacji: 28.02.2022

Stowarzyszenie Geodetów Polskich potępia agresję Federacji Rosyjskiej i solidaryzuje się z walczącym narodem ukraińskim, w szczególności wyrażamy poparcie dla heroicznej walki jaką toczą z agresorem – Federacją Rosyjską.

Szczególnie poparcie wyrażamy bliskiemu nam Ukraińskiemu Stowarzyszeniu Geodetów i Kartografów.

„Szanowny Pan
Profesor Ihor Trevoho

Szanowni Koledzy, w związku z wojną w Ukrainie pragnę przekazuję wyrazy głębokiego współczucia i solidarności dla społeczeństwa ukraińskiego, a w szczególności dla członków Ukraińskiego Stowarzyszenia Geodetów i Kartografów. Jednocześnie deklaruję gotowość wsparcia przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Proszę bez obaw kontaktować się z nami w razie potrzeby.”

Janusz Walo, Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich

 

Wesprzyj Ukrainę – zapisz się na szkolenie >>>

W.K.