Drony w służbie geodezji

Data publikacji: 19.06.2018

Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kielcach
serdecznie zaprasza
wszystkich Geodetów  i sympatyków geodezji
na Targi „International Drone Event” – Drony w służbie geodezji
które odbędą się w dniach 21-22 czerwca 2018 r. w godz. 9.00-17.00. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1.

Zapraszamy na stoisko Stowarzyszenia Geodetów Polskich promujące 100-lecie SGP.
Będą tam nasi koledzy: Przemysław Janik, Mirosław Roszczypała, Jacek Grzybała.

Przewidziany udział w Targach dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego – Głównego Geodety Kraju
oraz dr hab. inż. Janusza Walo – Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

 

Prosimy o rozpropagowanie niniejszej wiadomości. Zaproszenie do wydruku.

Na stoisku SGP można będzie też podziwiać część zbiorów Muzeum Geodezji w Opatowie. W załączniku wykaz map i plansz jakie Muzeum wystawi na pokaz.

 

D.W.

 

Czas na drony w Targach Kielce

Już 21 czerwca w Targach Kielce zadebiutuje International Drone Event – annual – pierwsze wydarzenie w Polsce skupione włącznie na branży BSP, tj. Bezzałogowych Statków Powietrznych. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Raczej nie ma już wątpliwości, że systemy bezzałogowe stały się „kamieniem milowym” rozwoju technologicznego, bez których trudno obecnie się obejść. Potencjał ich wykorzystanie w sferze cywilnej jest ogromny i można pokusić się o stwierdzenie, że niewyczerpany. Wciąż przybywa pomysłów na nowe zastosowania tych urządzeń w wielu gałęziach przemysłu m.in. inżynierii, rolnictwie, górnictwie, leśnictwie, budownictwie czy geodezji. Targi International Drone Event – annual powstały z myślą o przedstawieniu najnowszych rozwiązań technologicznych, możliwości zastosowań oraz kierunków rozwoju, w których podąża ta najszybciej rozwijająca się gałąź lotnictwa. Podczas wydarzenia w dniach 21 – 22 czerwca w Targach Kielce   spotkają się światowego formatu specjaliści w poszczególnych branżach, w których drony stały się  nieodzownym elementem codziennej pracy. Inicjatywę wspiera Stowarzyszenie Geodetów Polskich, które z okazji stulecia istnienia przedstawi specjalną wystawę. Partnerem targów jest firma IGT Nadowski.

IDEa to TECHNOLOGIA

Wśród wystawców nie zabraknie przedstawicieli producentów dronów jak również firm ściśle współpracujących z tą branżą. Jednym z nich będzie firma DJI, największy producent dronów cywilnych i gimbali na świecie, który w trakcie specjalnego pokazu zaprezentuje możliwości m.in. dronów konsumenckich Phantom, a także przemysłowych Matrice. Ponadto w gronie wystawców pojawi się Pix4D, firma z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, lider branży w zakresie profesjonalnego mapowania z użyciem dronów i oprogramowania do fotogrametrii, a także firma Aerobits specjalizująca się w miniaturyzacji awioniki oraz  Instytut Lotnictwa. Nowości w zakresie kamer termowizyjnych przedstawi EuroProGrup, wyłączny dystrybutor marki Flir.

IDEa to ROZWÓJ

Oprócz strefy expo pojawi się strefa B2B oraz szereg konferencji i paneli dyskusyjnych prowadzonych przez uznanych prelegentów, m.in. przedstawiciela firmy Workswell. Zakres poruszanych tematów to m.in. analiza danych fotogrametrycznych z wykorzystaniem technologii RTK w Bezzałogowych Statkach Powietrznych, integracja Bezzałogowych Statków Powietrznych z technologią Building Information Modeling, a także aspekty prawne użytkowania Bezzałogowych Statków Powietrznych w Polskiej Przestrzeni Lotniczej w odniesieniu do Polskich i Europejskich przepisów.

Drony to prawdziwy hit rynkowy ostatnich lat i nic nie wskazuje na to, aby ich dobra passa miała się skończyć. Wciąż przybywa pomysłów na nowe zastosowania tych urządzeń. Ostatnio zaczęły one odgrywać bardzo ważną rolę w budownictwie – dzięki nim planowanie budowy i cały proces realizacji zleceń przebiega o wiele szybciej i sprawniej.

Coraz więcej firm budowlanych przekonuje się do korzystania w swoich codziennych działaniach
z pomocy dronów.Dzięki tym urządzeniom są one w stanie sporządzić szczegółową mapę terenu przeznaczonego pod zabudowę. Dokładny widok z lotu ptaka pozwala zmierzyć plac budowy, co okazuje się bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących poszczególnych etapów prac budowlanych. Dzięki dronom możemy dowiedzieć się , na co powinniśmy na danym obszarze uważać, gdzie położyć fundamenty itd. Możemy również szczegółowo rozplanować wszystkie fazy budowy, a w trakcie ich realizacji śledzić postępy i kontrolować pracę maszyn. Wiele firm używa dronów przy dużych projektach budowlanych między innymi do pomiarów mas ziemnych
i inwentaryzacji placu budowy. Na podstawie dokładnych modeli komputerowych drony są w stanie przeprowadzić niektóre pomiary 50 razy szybciej. Ale to nie wszystko. Bezzałogowe maszyny, jeśli wyposażyć je w odpowiedni sprzęt, pozwalają wykonać mapę termiczną. Na podstawie takiej mapy możemy stwierdzić, jak wiele energii elektrycznej i cieplnej zużywają sfilmowane budynki, a co za tym idzie – ustalić, czy wymagają one modernizacji, czy też nie.

Drony znakomicie sprawdzają się również w przypadku wystąpienia niewidocznych dla oka uszkodzeń czy awarii (np. na dachach dużych obiektów przemysłowych). Pozwalają kontrolować na bieżąco stan takich budynków, a także identyfikować ewentualne pęknięcia (jeśli obiekt wykonany jest z betonu), ogniska korozji czy inne defekty.

Jak wynika z raportu PwC „Światowy rynek zastosowań technologii dronowych” wartość światowego rynku rozwiązań wykorzystujących drony w sektorze usług energetycznych i użyteczności publicznej szacuje się na 9,46 mld dol.

 Sektor usług energetycznych i użyteczności publicznej zmaga się obecnie z wieloma nowymi wyzwaniami. Presja na przejście na energię ze źródeł odnawialnych zamiast paliw kopalnych, przy jednoczesnym obniżaniu cen, zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych sposobów na zachowanie rentowności. Jednym z rozwiązań pomagającym firmom zwiększyć niezawodność produkcji, przesyłu i dystrybucji energiimoże być zastosowanie dronów. Urządzenia te są nieocenione przy wykonywaniu analizy geoprzestrzennej w planowaniu przedinwestycyjnym, monitorowaniu procesu budowy i zarządzania aktywami, a także proaktywnym przeciwdziałaniu zagrożeniom, takim jak nadmierna ekspansja roślinności.  Przycinanie drzew w pobliżu linii energetycznych generuje największe koszty utrzymania dla przedsiębiorstw energetycznych. Drony mogą sprawić, że proces przycinania konarów drzew będzie bardziej wydajny. Mogą one również dostarczyć danych, na podstawie których będzie dało się przewidzieć szkody, jakie może spowodować powalone drzewo. Najbardziej spektakularnym przykładem innowacyjnych zastosowań bezzałogowych statków powietrznych w energetyce jest dron z miotaczem ognia wykorzystywany do usuwania śmieci zalegających na liniach energetycznych.

Niepozorne, małe, ale wyjątkowo szybkie i zwrotne drony znalazły praktyczne zastosowanie w leśnictwie, przyczyniając się do poprawy stanu gospodarki leśnej i planowania operacyjnego. Coraz częściej uczestniczą w badaniach zdrowia lasu oraz umożliwiają szybką reakcję np. przy ocenie szkód wywołanych przez burzę.

Gospodarowanie lasu i utrzymanie go w dobrej kondycji wymaga niebagatelnego nakładu pracy. Na terenie całego kraju znajduje się obecnie 428 leśnictw, z których każde zarządza na obszarze od kilku do nawet ponad 30 tysięcy hektarów zalesień. Przy koordynowaniu tak dużych przestrzeni niezbędna jest możliwość podejmowania działań szybkich i efektywnych. Cel ten można osiągnąć dzięki zastosowaniu punktowo systemów bezzałogowych,dostarczającychodpowiedni materiał fotograficzny. Pomiary dronem umożliwiają bowiem natychmiastowe określenie skali rozmaitych zjawisk oraz analizę ich występowania na danym obszarze, bez konieczności angażowania dużej liczby osób w trakcie przeprowadzania oceny pohuraganowejczypopożarowej. Technologia i podzespoły BSP doskonale sprawdzają się przy tego typu zadaniach, łącząc je z pomiarem skali ewentualnych zniszczeń. Dzięki temu, wszelkie opracowania dla potrzeb leśnictwa są wykonywane sprawniej i w krótszym czasie, uwzględniwszy konkretne kryteria, przydatne m.in. dla firm ubezpieczeniowych.Drony sprawdzają się również jako monitoring przyrodniczy, oceniając stan drzewostanu i roślinności, pomocne są także w monitorowaniu migracji zwierząt, czy też szkód przez nich wywołanych oraz inwentaryzacji dróg leśnych. Niebagatelne znaczenie w leśnictwie odgrywają również w przypadku nielegalnych działań i ingerencji, takich jak: wycinka drzew, podpalanie czy kłusownictwo.

Drony na ratunek ludziom

Chiński producent dronów, DJI, wypuścił właśnie nowy raport, w którym podaje m.in. że w roku ubiegłym ponad 65 osób zostało uratowaneprzez drony. Przynajmniej 22 z tych sytuacji były bezpośrednim zagrożeniem życia, np. w przypadku osób znajdujących się gdzieś w wodzie czy w trakcie niebezpiecznej pogody. Kolejne 19 to asysta drona w przypadku sporego ryzyka uszczerbku na zdrowiu.

Raczej nie ma już wątpliwości, że systemy bezzałogowe są „kamieniem milowym” rozwoju technologicznego, bez których trudno się obecnie obejść. Potencjał ich wykorzystanie w sferze cywilnej jest ogromny i można pokusić się o stwierdzenie, że niewyczerpany. Począwszy od zdjęć i filmów z lotu ptaka, przez różnego rodzaju monitoringi i pomiary, aż na ratowaniu ludzkiego życia skończywszy. Dlatego coraz częściej dostrzegana jest możliwość wszechstronnego wykorzystania dronów w ratownictwie medycznym. Małe, szybkie statki powietrzne mogą bowiem sprawnie poruszać się po terenie dotkniętym katastrofą naturalną lub groźnym wypadkiem i przeczesując trudno dostępne zakamarki, szukać poszkodowanych, którzy w innej sytuacji byliby poza zasięgiem działań ekip poszukiwawczych, zaś ich odnalezienie z pewnością zajęło by, bez użycia dronów, więcej czasu. Latający defibrylator? Może brzmi futurystycznie, ale taki właśnie prototyp drona transportującego defibrylator – Defikopter – został stworzony przez niemiecką organizację Definetz. Defikopter ma za zadanie w szybkim czasie dostarczyć AED (defibryrator) do wyznaczonego miejsca i osób poszkodowanych z zawałem lub ofiar rozmaitych wypadków.Kolejnym rewolucyjnym projektem w zakresie ratownictwa medycznego jest irański dron Pars, dedykowany do użycia w ratownictwie wodnym – mający za zadanie dostarczyć tonącym koła ratunkowe.Monitorowanie i analizowanie miejsca wypadku, czy poszukiwanie zaginionych osób w górach to kolejne z wielu przykładów zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w ratownictwie. Z pomocy dronów korzystać może również straż pożarna, analizując za ich pośrednictwem zagrożenia i reagując na pojawiając się niebezpieczeństwa np. zagrożenie pożarowe.

Drony na ratunek przyrodzie

Wszystko nagrają i wszędzie dolecą. Te oczywiste zalety dronów zaczynają doceniać przyrodnicy. Duża mobilność i łatwość wykonywania obserwacji obszaru sprawia, że dzięki dronom możemy na bieżąco monitorować z powietrza skażenia środowiska, badać konkretne lokalizacje, przeprowadzać analizy. Również smogu, który stał się znaczącym problemem niemal wszystkich polskich miast.

Po Bezzałogowe Statki Powietrzne coraz częściej sięgają specjaliści z dziedziny ochrony środowiska. Montując do bezzałogowcakamerę rejestrującą promieniowanie w paśmie podczerwieni termalnej, można np. prowadzić monitoring zwierząt – sprawdzać ich liczebność. Z kolei zwykłą kamerą rejestrującą pasmo widzialne da się zarejestrować wyrządzone przez nie szkody w uprawach. Jeśli jednak do tego samego drona podłączymy kamerę rejestrującą pasma w zakresie bliskiej podczerwieni lub wspomnianej wcześniej podczerwieni termalnej, otrzymamy obrazy, których nie jesteśmy w stanie zaobserwować gołym okiem. Za pomocą dronamożna np. wyznaczać mapę wskaźnika opisującego stan zdrowotny roślin – NDVI (NormalisedDifferentialVegetation Index) – na obszarach trudnodostępnych takich jak bagna i mokradła. Zastosowanie kamery termalnej, wielo- lub hiperspektralnej umożliwia dostrzeżenie niepokojących sygnałów znacznie wcześniej niż będą one widoczne gołym okiem. Daje to szansę na odpowiednio szybkie podjęcie działań mających na celu ochronę danego terenu (np. siedlisk chronionych roślin i zwierząt) przed niekorzystnymi zmianami.  BSP umożliwiają również przeprowadzanie inspekcji z zakresu analiz gazowych oraz pyłowych. Sprawdza się dzięki takiej technologii prawidłowość działania filtrów kominowych przy zastosowaniu odpowiednich sensorów detekcyjnych.

Samorządy już doceniły bezzałogowce

W ostatnich latach głośny stał się problem smogu. Nic dziwnego – zjawisko to jest przyczyną wielu niebezpiecznych dla życia chorób układu krążenia i oddechowego.Z powodu smogu w Polsce umiera rocznie ok. 45 tys. osób. W wielu polskich miastach dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń
w powietrzu przekroczone jest dwukrotnie. Samorządy miast ruszyły więc do walki z tym zjawiskiem, wiele z nich na bieżąco monitoruje poziom stężenia. Jednym z pozytywnych przykładów jest tutaj województwo świętokrzyskie, które bierze udział w międzynarodowym projekcie mającym na celu ochronę i wsparcie potencjału biogospodarczego regionu. Projekt przewiduje kontrolę stanu powietrza przez specjalistyczny dron na terenie gmin uzdrowiskowych, a także platformę wymiany informacji z zakresu biogospodarki, oraz edukację mieszkańców dotyczącą minimalizacji poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery.  Wszystko to będzie możliwe dzięki współpracy międzynarodowej krajów regionu Morza Bałtyckiego z unijnego programu Interreg, m.in. Finlandii, Polski,Norwegii, Estonii i Łotwy.

przygotował Przemysław Janik