Gdańsk zaprasza na szkolenie z… NIESPODZIANKAMI!

Data publikacji: 26.11.2018

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE w dniu 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 16:00 do siedziby Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, Sala B – II piętro. Szkolenie jest adresowane do służby geodezyjnej i kartograficznej stopnia gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wykonawców prac geodezyjnych oraz osób przygotowujących się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentów geodezji przed absolutorium.

Temat szkolenia: „Wybrane zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii”

Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes SGP, redaktor naczelna miesięcznika „Przegląd Geodezyjny”, geodeta uprawniony w zakresach 1,2,3,5,6,7, członek Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych przy GGK, rzeczoznawca majątkowy.

Przebieg szkolenia:

  • rejestracja uczestników: 830 – 900
  • czas szkolenia: 900 – 1600 w tym dyskusja
  • w trakcie szkolenia przewidziana przerwa kawowa oraz lunch

ZAPRASZA w imieniu Zarządu Oddziału – Prezes SGP w Gdańsku 

WIĘCEJ: http://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/szkolenia/335-szkolenie-z-niespodzianka

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń!

NA PROŚBĘ POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW ZGŁOSZENIA DO 28.11.br.