„GeoAzymuty” – powrót studenckiego plebiscytu

Data publikacji: 05.12.2019

Idea Plebiscytu zrodziła się podczas Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Geodezji w Gliwicach 16 grudnia 2011 r. z inicjatywy Mirosława Marciniaka. Wydarzenie odbywa się w ramach działalności Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji.

Dzięki porozumieniu niegdysiejszych pomysłodawców Plebiscytu – Koła Naukowego Geodetów Dahlta (AGH w Krakowie) oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona III edycja tego wydarzenia.

Celem Plebiscytu jest wyłonienie przez studentów z całej Polski najwybitniejszych ich zdaniem osobowości oraz dokonań w geodezji i kartografii. Nominacje w poszczególnych kategoriach (GeoAutorytet, GeoPublikacja, Wydarzenie Geodezyjne oraz Technologia Geodezyjna) zgłaszają koła naukowe i inne organizacje studenckie zrzeszone w ramach OKSG; do studentów należy również wybór laureatów.

Reaktywacja przedsięwzięcia związana jest obchodami Roku Geodezji Polskiej oraz 100-lecia SGP. Rozstrzygnięcie Plebiscytu i wręczenie statuetek nastąpi podczas uroczystej gali podsumowującej obchody. Planowana jest kontynuacja wydarzenia w cyklu trzy letnim.

Organizatorzy GeoAzymutów 2019:
Prezes – Anna Lisowska: a.lisowska.1996@gmail.com 
Wiceprezes – Agata Bochniarz
Skarbnik –  Kacper Mikołajczyk
Sekretarz – Marzena Witko
Rzecznik – Daniel Mermon

 

P.I.