Geodeci i Kartografowie Polscy – Słownik Biograficzny, z.10

Data publikacji: 20.05.2022

Nakładem Stowarzyszenia Geodetów Polskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Kartografów Polskich, od czerwca 2019 roku ukazuje się Słownik Biograficzny „Geodeci i Kartografowie Polscy”. Słownik jest wydawnictwem ponadczasowym. To niezwykła pamiątka dla całego środowiska geodezyjno-kartograficznego, a szczególnie dla przyszłych pokoleń nie tylko geodetów i kartografów. SBGiKP jest wydawany tzw. „systemem holenderskim”, to znaczy zeszytami formatu A-4, o objętości do 140 stron, z których każdy zawiera życiorysy od litery A do litery Z. Kolejne zeszyty zawierają indeks nazwisk zeszytu bieżącego i wszystkich poprzednich.

Nowy zeszyt nr 10 to życiorysy kolejnych 80 nieżyjących postaci, którzy swymi osiągnięciami odegrali znaczącą rolę w rozwoju geodezji i kartografii. Szczególnej uwadze polecam z 10 zeszytu wykaz GEODETÓW – członków SGP, uhonorowanych „MEDALEM 100-lecia SGP”. To wyróżnienie jako „dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie stowarzyszenia”.

TOM II Słownika Biograficznego „Geodeci i Kartografowie Polscy” to kolejne 5 zeszytów od nr 6. do nr 10. od XII wieku po współcześnie zasłużonych – ogółem 400 biogramów. Całość została zbroszurowana w futerale – podobnie jak tom I. Ukończenie prac nad II tomem zbiega się z WALNYM ZEBRANIEM DELAGATÓW SGP, które odbędzie się w Białymstoku (20-22 maja 2022 r.) pod hasłem „Geodezja i kartografia podstawą zarządzania przestrzenią państwa”.

ŁĄCZNIE w 10-ciu zeszytach 800 biogramów!
ZAPRASZAMY do lektury.

Indeks biogramów:

ZAMÓWIENIA: biuro@sgp.geodezja.org.pl

W.K.