Geodeci i Kartografowie Polscy – Słownik Biograficzny, z. 9

2022.01.12

ZESZYT nr 9 Słownika Biograficznego „Geodeci i Kartografowie Polscy” jest już dostępny.

Slownik_Biograficzny_z_9Nakładem Stowarzyszenia Geodetów Polskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Kartografów Polskich, od czerwca 2019 roku ukazuje się Słownik Biograficzny „Geodeci i Kartografowie Polscy”. Słownik jest wydawnictwem ponadczasowym. To niezwykła pamiątka dla całego środowiska geodezyjno-kartograficznego, a szczególnie dla przyszłych pokoleń nie tylko geodetów i kartografów. SBGiKP jest wydawany tzw. „systemem holenderskim”, to znaczy zeszytami formatu A-4, o objętości do 140 stron, z których każdy zawiera życiorysy od litery A do litery Z. Kolejne zeszyty zawierają indeks nazwisk zeszytu bieżącego i wszystkich poprzednich. Dobór biogramów w poszczególnych zeszytach zależy od Komitetu Redakcyjnego Głównej Komisji Historii i Tradycji SGP. Łącznie w zeszytach 1 – 9 zawarto 720 biogramów.

Nowy zeszyt nr 9 to życiorysy kolejnych 80 nieżyjących postaci, którzy swymi osiągnięciami odegrali znaczącą rolę w rozwoju geodezji i kartografii.

ZAPRASZAMY do zapoznania się z jego treścią.

Do pobrania wyciąg z zeszytu nr 9

 

ZAMÓWIENIA:

biuro@sgp.geodezja.org.pl

W.K.