Geodeci i Kartografowie Polscy-Słownik Biograficzny, z.7

2021.01.28

ZESZYT nr 7 Słownika Biograficznego „Geodeci i Kartografowie Polscy” jest już dostępny.

Nakładem Stowarzyszenia Geodetów Polskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Kartografów Polskich, od czerwca 2019 roku ukazuje się Słownik Biograficzny „Geodeci i Kartografowie Polscy”. Słownik jest wydawnictwem ponadczasowym. To niezwykła pamiątka dla całego środowiska geodezyjno-kartograficznego, a szczególnie dla przyszłych pokoleń nie tylko geodetów i kartografów. SBGiKP jest wydawany tzw. „systemem holenderskim”, to znaczy zeszytami formatu A-4, o określonej objętości (ok. 140 stron), z których każdy zawiera życiorysy od litery A do litery Z. Kolejne zeszyty zawierają indeks nazwisk zeszytu bieżącego i wszystkich poprzednich. Dobór biogramów w poszczególnych zeszytach zależy od Komitetu Redakcyjnego Głównej Komisji Historii i Tradycji SGP.

Nowy zeszyt nr 7 to życiorysy kolejnych 80 nieżyjących postaci, którzy swymi osiągnięciami odegrali znaczącą rolę w rozwoju geodezji i kartografii.

ZAPRASZAMY do zapoznania się z jego treścią.

SBGiKP można nabyć w cenie 10,00 zł (netto)/zeszyt + koszt wysyłki, za pośrednictwem poczty email: biuro@sgp.geodezja.org.pl

Wpłaty należy dokonywać na konto:  42 1140 1010 0000 3522 2900 1001

GK