GIS (znów) w Stolicy!

Data publikacji: 01.10.2013

„Człowiek-Środowisko-Technika” – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna warszawska edycja obchodów GIS Day’a – święta użytkowników Systemów Informacji Geograficznej. Wydarzenie organizowane przez największe uczelnie warszawskie będzie częścią obchodzonego na całym świecie Tygodnia Świadomości Geograficznej.

Ogólnowarszawska formuła organizacji obchodów światowego dnia GIS będzie praktykowana po raz drugi: w ubiegłym roku GIS Day „GIS w Stolicy” organizowany był przez Stowarzyszenie Studentów WGiK „GEOIDA” reprezentujące Politechnikę Warszawską oraz przez Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji reprezentujące Uniwersytet Warszawski. Organizatorami tegorocznej edycji wydarzenia są: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckie Koło Naukowe GISowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA” wraz z Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej.

Konferencja objęta została honorowymi patronatami: Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boni; Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas; Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby; Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka; Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego; Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika; Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego; Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego; Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Marcina Pałysa oraz Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta. Honorowe patronaty nad konferencją objęli również dziekani wydziałów, na których działają organizujące wydarzenie jednostki: Dziekan Wydziału Leśnego SGGW – prof. dr hab. Henryk Żybura, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW – prof. dr hab. Jerzy Jeznach, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW – prof. dr hab. Alina Maciejewska oraz Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW – prof. dr hab. Andrzej Lisowski.

GIS Day 2013 „GIS w Stolicy” odbędzie się 21 listopada 2013r. (czwartek) w Centrum
Naukowo-Dydaktycznym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ,,Centrum Wodne”
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W czasie konferencji uczestnicy będą przysłuchiwać się sesji referatowej, do udziału w której zaproszono przedstawicieli środowisk akademickich, instytucji naukowo-badawczych, firm komercyjnych oraz prawdziwych pasjonatów GIS-u. Organizatorzy stawiają przede wszystkim na praktyczny wymiar wydarzenia – sesję referatową uzupełni szereg pokazów i prezentacji, w czasie których uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi realizacjami i technologiami w zakresie GIS. Ponadto miłośnicy GIS-u w każdym wieku będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach internetowych, grze miejskiej w bardzo ciekawej lokalizacji, targach wystawienniczych oraz warsztatach z oprogramowania. Końcówka listopada dla pasjonatów GIS-u zapowiada się naprawdę ciekawie!

Informacje na temat wydarzenia pojawiają się na bieżąco na Facebook’owym profilu wydarzenia:
www.facebook.com/giswstolicy

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia:
www.gisday.waw.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału,

Komitet Organizacyjny