GISday znowu w Olsztynie

Data publikacji: 09.01.2014

W 2013 roku postanowiliśmy uczcić międzynarodowe święto GIS’u w sposób nietypowy, dlatego zorganizowaliśmy 20 listopada 2013 r. ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną „Interdyscyplinarny Charakter Gis”, ale nasze obchody nie ograniczały się jedynie do naukowych wystąpień i prelekcji. Organizatorzy (Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji, Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej) przygotowali zarówno dla uczestników konferencji jak i studentów wiele atrakcji. Jedną z nich były zawody o nazwie geopodchody, w których udział wzięło 10 zespołów. Wśród zgłoszonych grup znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie, którzy wygrali eliminację wśród swoich szkolnych kolegów. Wyścigi odbyły się 18 listopada 2013 r. na terenie uniwersyteckiego kampusu Kortowo. Walka była zaciekła, ale nie każdy mógł wygrać. Pierwszymi na linii mety byli: GITeam, Piąta Prędkość Kosmiczna, Shipnu. Zwycięzcy zostali wyróżnieni w trakcie trwania konferencji oraz otrzymali wspaniałe upominki ufundowane m. in. przez: ESRI Polska, PROCAD, TPI i OPGK Olsztyn.

 

Równie dużą popularnością cieszył się konkurs na najładniejszą mapę. W trakcie trwania konferencji grupa ekspertów, na której czele stała Pani profesor Elżbieta Lewandowicz, oceniała nadesłane opracowania. Rezultatem prac komisji było wyróżnienie map zatytułowanych: „Łazienki”, „Kozienice” oraz dwa trzecie miejsca „Gładysze” i „Światła”. Laur publiczności otrzymała praca pod nazwą „Światła – obrazy satelitarne nocnych świateł, rozwój obszarów Polski i Europy na przestrzeni ostatnich 20 lat” nadesłana przez Pana Daniela Majchrzaka. Nagrody w postaci książek pod tytułem „Infrastruktura Informacji Przestrzennej w UML” wręczyła sama współautorka Pani doktor Agnieszka Chojka.

 

Ilość zaplanowanych atrakcji wypełniła do granic możliwości harmonogram konferencji. Podczas wystąpień prelegenci zaprezentowali trzynaście referatów. Ich tematyka była bardzo zróżnicowana, a jedynym wspólnym mianownikiem był oczywiście GIS. Już w trakcie sesji inauguracyjnej mogliśmy wysłuchać w jaki sposób GIS ułatwia przestrzenne modelowanie cen i wartości nieruchomości lub pomaga w  pozyskiwaniu danych w spisach powszechnych. Kolejne panele dyskusyjne umożliwiły słuchaczom poznanie całego procesu pozyskiwania, opracowania i udostępniania danych oraz dziedziny ich zastosowań. Godnymi wyróżnienia w tym miejscu są tematy: zastosowanie DGNSS na potrzeby GIS, rozwój i możliwości języka programowania Python, wykorzystanie programów ArcGIS oraz Autodesk InfraWorks, WebGL jako środowisko życia danych 3D GIS. Na zakończenie poznaliśmy dwa opracowania GIS realizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, którymi są projekt ISOK i GBDOT. Na szczególną uwagę zasłużyło wystąpienie Pani mgr inż. Urszuli Umińskiej. Prezentacja była realizowana dzięki wideokonferencji, która umożliwiła nam połączenie się z University of Seul. Pani Urszula wprowadziła nas w tajniki dynamicznie rozwijającego się GIS’u funkcjonującego w stolicy Korei Południowej oraz jego licznych zastosowań.

Równolegle do sesji w pracowni komputerowej odbywały się warsztaty z aplikacji ArcGIS („Analizy Przestrzenne” dr inż. A. Senetra oraz mgr inż. M. Wasilewicz-Pszczółkowska, „GIS w badaniach przyrodniczych” mgr inż. E. Solanowska-Ratajczak, „Analizy przestrzenno-czasowe, Kortowo dziś i w 1913 roku” dr hab. inż. E. Lewandowicz prof. UWM, dr inż. B. Wieczorek, dr inż. R. Pelc-Mieczkowska). Zainteresowanie tą ofertą była tak duża, że pomimo zakończenia rejestracji kilka dni wcześniej, organizatorzy wyszli naprzeciw oczekiwaniom uczestników i w dniu konferencji otworzyli dodatkowy nabór.

Przewidziano również czas na sesję posterową, w trakcie której uczestnicy mogli zapoznać się aż z dwudziestoma czterema pracami i porozmawiać z ich twórcami. Dyskusję absorbowały i były bardzo konstruktywne, a ich rezultatem są budujące wnioski i nawiązane współprace. Nie obyło się oczywiście bez ocen posterów. Najlepsze zostały wyróżnione upominkami.

Wyszczególniono panel poświęcony sponsorom, bez których wsparcia spotkanie nie mogło by się odbyć. W swoich prezentacjach zapoznali nas ze swoimi możliwościami oraz ofertami dedykowanymi dla sfery GIS. W trakcie każdej z przerw, studenci oraz wszyscy goście mogli poznać szczegółową propozycję firmy: TPI, PROCAD oraz OPGK Olsztyn, podczas bezpośredniej rozmowy z ich przedstawicielami. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko Stowarzyszenia Geodetów Polskich, na którym władze oddziału warmińsko-mazurskiego zachęcały do czynnego uczestnictwa w ich szeregach.

Główna atrakcją dnia, na którą wszyscy czekali był pokaz sprzętu na żywo. Pani mgr inż. Karolina Hejbudzka przygotowała prezentację technologii LIDAR. W trakcie prowadzonych wystąpień zeskanowała wszystkich uczestników znajdujących się w sali konferencyjnej i zaprezentowała możliwości obrazowania przestrzennego za pomocą chmury punktów. Ilość oraz szybkość pozyskanych danych była imponująca. Kolejną prezentację przygotowali wspólnie Pan profesor Marek Mróz oraz mgr inż. Przemysław Slesiński. Warunki atmosferyczne zmusiły organizatorów do przeniesienia pokazu z płyty stadionu do budynku Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Obserwatorzy mogli spojrzeć do wnętrza bezzałogowego aparatu latającego UAV, poznać procedury startowe i bezpieczeństwa w przypadku utraty łącza między operatorem i dronem, dedykowany program zarządzania, możliwości uzyskanych zobrazowań. Zaskakująca była lekkość nie uzbrojonego sprzętu.

Władzom uczelni, Sponsorom, Komitetowi Naukowemu, osobom zaangażowanym w przygotowania oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy. Już dzisiaj zaczynamy przygotowania do przyszłorocznych obchodów dnia GIS. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia jesienią 2014 r.

Opracowała: mgr inż. Angelika Goszczyńska oraz mgr inż. Katarzyna Szczepankowska

Zdjęcia: Tomasz Ostojski

Relacja w formacie pdf >>>

Więcej informacji na stronie GISday >>>

W.K.