Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska odwołana

2018.03.19

17 marca 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki odwołał ze stanowiska Głównego Geodetę Kraju Grażynę Kierznowską. Po dymisji Grażyny Kierznowskiej obowiązki GGK obejmie Marcin Wójtowicz, który od 1 czerwca 2017 roku był dyrektorem generalnym Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

17 marca 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki odwołał ze stanowiska Głównego Geodetę Kraju Grażynę Kierznowską. Po dymisji Grażyny Kierznowskiej obowiązki GGK obejmie Marcin Wójtowicz, który od 1 czerwca 2017 roku był dyrektorem generalnym Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wcześniej pracował na stanowisku dyrektora Departamentu Lokalizacji Inwestycji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

W styczniu 2016 roku Premier Beata Szydło powierzyła jej pełnienie obowiązków Głównego Geodety Kraju a w maju 2016 roku Grażyna Kierznowska w wyniku wygranego konkursu objęła stanowisko Głównego Geodety Kraju.

Grażyna Kierznowska do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii trafiła w październiku 2016 r. ze Starostwa w Kraśniku, gdzie zajmowała stanowisko geodety powiatowego.

źródło: GUGiK

BK