Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska odwołana

Data publikacji: 19.03.2018

17 marca 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki odwołał ze stanowiska Głównego Geodetę Kraju Grażynę Kierznowską. Po dymisji Grażyny Kierznowskiej obowiązki GGK obejmie Marcin Wójtowicz, który od 1 czerwca 2017 roku był dyrektorem generalnym Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wcześniej pracował na stanowisku dyrektora Departamentu Lokalizacji Inwestycji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

W styczniu 2016 roku Premier Beata Szydło powierzyła jej pełnienie obowiązków Głównego Geodety Kraju a w maju 2016 roku Grażyna Kierznowska w wyniku wygranego konkursu objęła stanowisko Głównego Geodety Kraju.

Grażyna Kierznowska do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii trafiła w październiku 2016 r. ze Starostwa w Kraśniku, gdzie zajmowała stanowisko geodety powiatowego.

źródło: GUGiK

BK