Grudniowe zebranie Zarządu Głównego SGP – 2015

Data publikacji: 22.12.2015

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w dniu 11 grudnia 2015 roku, Prezes Stanisław Cegielski rozpoczął od powitania gości honorowych w osobach Jacka Jarząbka Wiceprezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Józefa Rackiego posła na Sejm RP poprzednich kadencji oraz Członków Honorowych SGP i prof. Bogdana Neya Przewodniczącego Rady Naukowej i Programowej „Przeglądu Geodezyjnego”, a także przybyłych na spotkanie.

 Przy stole prezydialnym Andrzej Pachuta, Włodzimierz Kędziora, Stanisław Cegielski, Jacek Jarząbek, Ludmiła Pietrzak

Wypełnianie porządku obrad poprzedził podniosły akt wyróżnienia Józefa Rackiego Złotą Odznaką Honorową SGP z Diamentem, stanowiącą wyraz uznania za Jego wielki wkład w sprawy geodezji i Stowarzyszenia. Wręczając Laureatowi odznaczenie Stanisław Cegielski dziękował Mu za jego częstą i aktywną obecność na wielu wydarzeniach stowarzyszeniowych i stałe wspieranie spraw geodezyjnych w Sejmie. Włodzimierz Kędziora Sekretarz Generalny SGP, w prezentacji fotograficznej wskazał na angażowanie się laureata w ważne dla Stowarzyszenia wydarzenia.

Ryszard Cieślukowski, Leszek Cieciura, Robert Rachwał, w głębi prof. Bogdan Ney, Maria Januszko, Mieczysław Kaszubowski, Henryk Musiatowicz, Antoni Myłka

Józef Racki rysując swoją drogę zawodową i polityczną wskazał jako jej początek studia na Politechnice Warszawskiej. Pracę zawodową rozpoczętą w Jarocinie, kontynuował w Kaliszu i Poznaniu, pełniąc zawodowe funkcje kierownicze. Następnie został powołany na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Angażował się w działania polityczne i został posłem na Sejm. Wspominając czas studiów przywołał swoich nauczycieli akademickich: prof. prof. Andrzeja Hopfera, Włodzimierza Barana, Zdzisława Adamczewskiego. Dodał: „Politechnika kształciła ludzi do pracy na ziemi, a dziś młodzi geodeci mają osnowę w niebie”. Uznał, że „geodetą się jest i się pozostaje”. W Stowarzyszeniu nie zajmował funkcji kierowniczych, ale w działalności politycznej „pamiętałem o potrzebach geodezji, jak też roli SGP w procesach legislacyjnych”. Wystąpienie kończył podziękowaniami za odznaczenie, wyznając: „cieszę się, że jestem z wami”.

Bolesław Krystowczyk, Tadeusz Borysiuk

Jacek Jarząbek, Ludmiła Pietrzak

Jacek Jarząbek pogratulował wysokiego odznaczenia Józefowi Rackiemu i podziękował mu za „mądre i ciepłe słowa”. W imieniu Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego życzył obecnym „dobrych Świąt i wszystkiego dobrego z Nowym 2016 Rokiem”. W przyszłym roku czeka na nas wiele zadań, których wykonanie powinno dać geodetom wiele satysfakcji i pożytku. „Mimo upowszechnienia się technologii informatycznych, to większość prac przygotowywanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii ma charakter zadań geodezyjnych. Zadaniami wymagającymi technologii informatycznych zajmują się informatycy, których jest znacznie mniej niż geodetów”.

Józef Racki odbiera odznaczenie z rąk Stanisława Cegielskiego

Józef Racki dziękuje za uhonorowanie go odznaką SGP

Stanisław Cegielski podziękował za przekazane życzenia i wyraził przekonanie, że środki finansowe na planowane prace geodezyjne są już zapewnione, co pozwala żywić przekonanie o realności wykonania zamierzeń prezentowanych wcześniej przez Głównego Geodetę Kraju.

Protokół z zebrania Zarządu Głównego SGP, odbytego w dniu 23 września 2015 roku, został przyjęty bez zastrzeżeń jednogłośnie.

Działalność Stowarzyszenia Geodetów Polskich w czasie od 23 września do 10 grudnia 2015 roku

Janusz Walo, który wraz z Tadeuszem Wilczewskim reprezentował Stowarzyszenie Geodetów Polskich w zespole powołanym, przez pięć organizacji społeczno-zawodowych geodetów, do dyskutowania nad możliwością powołania samorządu zawodowego geodetów i kartografów, zaproponował rozwiązanie tego zespołu. Uzasadnić ten wniosek ma następujące stwierdzenie: „zespół wyczerpał swoje możliwości działania, zakończone sformułowaniem dokumentu o tytule Koncepcja samorządu zawodowego geodetów i kartografów”. Dodał też, że jako członkowie zespołu reprezentujący SGP „nie dzieliliśmy entuzjazmu” innych członków zespołu. Wniosek poddany pod głosowanie został przyjęty większością 19 członków Zarządu, przy 6 wstrzymujących się.

Janusz Walo, Ludmiła Pietrzak, Stanisław Cegielski, Józef Racki

Stanisław Cegielski przedstawiając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od września do grudnia wskazał na konferencję na temat geodezji inżynieryjnej oraz kaliską konferencję katastralną, zwołaną do Ostrowa Wielkopolskiego. Przypomniał też o przeprowadzeniu szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Jego wyniki okazały się mocno niespodziewane dla członków Komitetu Głównego za sprawą kiepskich rezultatów szkół, które zazwyczaj przodowały w konkursie……

Czytaj całą relację w pdf >>>

Tekst i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński

W.K.