GUGiK przedłuża termin plebiscytu na „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020”

Data publikacji: 25.03.2021

Głos można oddać za pośrednictwem portalu plebiscytowego, korzystając z adresu

https://integracja.gugik.gov.pl/plebiscyt

lub po kliknięciu w napis „Plebiscyt ODGiK 2020” znajdujący się z prawej strony menu serwisu www.geoportal.gov.pl

https://www.geoportal.gov.pl/o-geoportalu/aktualnosci

Każdy głos geodety uprawnionego ma siłę wskazać tych najlepszych, z którymi współpracuje się najlepiej i najefektywniej.