II Kongres Nauk Sądowych – Warszawa 20 czerwca 2015 r.

Data publikacji: 10.03.2015

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, jako członek Komitetu Organizacyjnego II KNS serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w II Kongresie Nauk Sądowych, który odbędzie się 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Tematyka kongresu:

1.       Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasady kontradyktoryjności.

2.       Ustawa o biegłych sądowych. Status biegłego w Polsce.

Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości.

Zmiany kodeksu postępowania karnego, jakie mają wejść w życie 1 lipca 2015 mogą w sposób istotny zmienić sposób korzystania z dowodu z opinii biegłych, np. poprzez dopuszczenie możliwości wydawania opinii prywatnych.

Drugim kluczowym problemem związanym z funkcjonowaniem biegłych w Polsce jest przygotowywany projekt ustawy o biegłych sądowych. W związku z tym ważne jest, aby środowisko biegłych mogło przedyskutować te kwestie i przedstawić na ich temat własne stanowisko.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kongresu, opłaty oraz kartę zgłoszenia znajdą Państwo na stronie www.2kns.pl.

  

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II KNS

Dr med. Jerzy Pobocha

 

Przewodniczący Rady Naukowej II KNS

Prof. Tadeusz Tomaszewski

  

Do pobrania:

Komunikat nr 2 – Adobe Reader (.pdf) >>>

Karta uczestnictwa II KNS – Microsoft Office Word (.doc) >>>

Karta uczestnictwa II KNS – Adobe Reader (.pdf) >>>

 

Informację przekazała: Adela Sobina ‑ II Kongres Nauk Sądowych 

W.K.