II Kongres Nauk Sądowych – Warszawa, 20 czerwiec 2015 r.

Data publikacji: 10.02.2015

II Kongres Nauk Sądowych odbędzie się dnia 20 czerwca 2015 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Stowarzyszenie Geodetów Polskich Stowarzyszenie Geodetów Polskich podjęło współpracę przy organizacji II Kongresu Nauk Sądowych.

Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszani są biegli sądowi wpisani na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości.

Więcej informacji dotyczących II Kongres Nauk Sądowych na stronie http://1kns.pl/2kns/.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich uczestniczyło w organizacji I Kongresu Nauk Sądowych, który odbył się 27 listopada 2010 r. w tym samym miejscu. W-ce Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego I KNS był mgr Leszek Cieciura.

 

Do pobrania:

Komunikat II KNS >>>

Karta uczestnictwa Microsoft Office Word (.doc) >>>

Karta uczestnictwa Adobe Reader (.pdf) >>>

W.K.