III Forum na temat perspektyw rozwoju kształcenia Geodetów i Kartografów w Polsce – Paprotnia koło Warszawy 2014 r.

Data publikacji: 24.10.2014

W dniach 23-24 października 2014 w Paprotni koło Warszawy odbyło się III Forum pod nazwą „Nowe wyzwania w kształceniu i doskonaleniu zawodowym geodetów i kartografów”.

Uczestnikami były uczelnie wyższe kształcące w zakresie geodezji i kartografii, administracja, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, oraz przedstawiciele GIG i PGK.

Na forum poruszano w siedmiu panelowych sesjach tematycznych zagadnienia:

  1. Absolwencki, rynek pracy, pracodawcy.
  2. Analiza programów kształcenia na kierunku studiów geodezja i kartografia z punktu widzenia wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej i obowiązujących KRK
  3. Praktyki i staże zawodowe oraz ich znaczenie w kształceniu geodetów i kartografów.
  4. Studia podyplomowe, kursy, warsztaty, jako element ustawicznego kształcenia zawodowego w geodezji i kartografii.
  5. Centra badawczo-rozwojowe i ich znaczenie w kreowaniu nowych obszarów współpracy nauki i gospodarki.
  6. Nowe obszary zawodowe dla geodezji i kartografii.
  7. Pozyskiwanie środków i finansowanie obszarów rozwojowych w geodezji i kartografii w latach 2014-2020.

Forum zakończyło się opracowaniem wniosków, 13 ogólnych oraz 2 konkretnych, w zakresie których poszczególni uczestnicy forum oraz całe szeroko pojęte środowisko geodezyjne i kartograficzne, zarówno administracyjne, uczelniane jak i produkcyjne powinno podjąć starania w celu ich zastosowania. 

   

Informację przygotowała: Ludmiła Pietrzak

Zdjęcia przekazał: Jakub Giza ‑ Główny Urząd Geodezji i Kartografii

W.K.