Informacja o kursie przygotowawczym do egzaminu na uprawnienia zawodowe w Krakowie

Data publikacji: 24.04.2017

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Krakowie, ogłasza nabór zainteresowanych kursem przygotowawczym do egzaminu na uprawnienia zawodowe z geodezji dla zakresów 1, 2, 4 i 5. Zaplanowaliśmy kurs w wymiarze 53 godzin lekcyjnych w przedziale czasowym od 3 do 25 czerwca 2017 r. Wykłady odbywać się będą w weekendy (sobota-niedziela), za wyjątkiem weekendu 17-18 czerwca, w wymiarze 7 – 10 godzin lekcyjnych (45 min.) dziennie z przerwą na obiad.

Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane wyłącznie pocztą elektroniczną (e-mail), na adres: adam.bandura@gmail.com przez obligatoryjne przesłanie wypełnionego druku zgłoszeniowego wg wzoru podanego na stronie internetowej krakowskiego Oddziału SGP (koniecznie z podanym NIP-em również dla osób fizycznych). Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania wolnych miejsc. Organizator kursu powiadomi zainteresowanych o terminie dokonania opłaty za kurs w kwocie 1200,00 zł. na konto:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Krakowie, ul. Straszewskiego 28,
nr 83 1020 2892 0000 5002 0161 4205

Data wpływu pieniędzy na konto Zarządu Oddziału SGP w Krakowie stanowi ostateczne potwierdzenie zgłoszenia na kurs. W dniu 26 maja br. zainteresowani otrzymają – smsem – ostateczną informację czy kurs się odbędzie. W wypadku nie dopisania frekwencji wpłacone pieniądze zostaną zwrócone.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenie >>>

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Zarząd Oddziału w Krakowie

W.K.