Informacja o zmianie numerów kont bankowych Zarządu Głównego i Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Data publikacji: 06.03.2019

Informujemy, że z dniem 1 marca 2019 roku uległy zmianie numery kont bankowych Zarządu Głównego i Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Aktualne numery kont bankowych:

Zarząd Główny SGP: 42 1140 1010 0000 3522 2900 1001

Zespół Rzeczoznawców SGP: 63 1140 1010 0000 3522 2900 1011

P.I.