Informacja o zmianie numerów kont rachunków bankowych Oddziałów SGP

Data publikacji: 07.08.2019

Informujemy, że uległy zmianie numery kont rachunków bankowych Oddziałów SGP.

Aktualne numery kont rachunków bankowych prowadzonych przez mBank CompanyNet:

Zarząd Główny:                           42 1140 1010 0000 3522 2900 1001

Zespół Rzeczoznawców:               63 1140 1010 0000 3522 2900 1011

Oddział Warszawa:                      15 1140 1010 0000 3522 2900 1002

Oddział Białystok:                        85 1140 1010 0000 3522 2900 1003

Oddział Gdańsk:                          58 1140 1010 0000 3522 2900 1004

Oddział Gorzów Wielkopolski:       31 1140 1010 0000 3522 2900 1005

Oddział Kraków:                          04 1140 1010 0000 3522 2900 1006

Oddział Lublin:                            74 1140 1010 0000 3522 2900 1007

Oddział Ostrołęka:                       47 1140 1010 0000 3522 2900 1008

Oddział Poznań:                          20 1140 1010 0000 3522 2900 1009

Oddział Zielona Góra:                  90 1140 1010 0000 3522 2900 1010

Oddział Opole:                            36 1140 1010 0000 3522 2900 1012

Oddział Szczecin:                        41 1140 0026 0000 3522 2900 1014

Oddział Suwałki:                         84 1140 0026 0000 3522 2900 1016

Oddział Krosno:                          57 1140 0026 0000 3522 2900 1017

Oddział Legnica:                         30 1140 0026 0000 3522 2900 1018

Oddział Olsztyn:                         73 1140 0026 0000 3522 2900 1020

Oddział Kielce:                            46 1140 0026 0000 3522 2900 1021

Oddział Katowice:                       19 1140 0026 0000 3522 2900 1022

   P.I.