Informacja o zmianie numerów kont rachunków bankowych Oddziałów SGP

2019.08.07

Informujemy, że uległy zmianie numery kont rachunków bankowych Oddziałów SGP.

Informujemy, że uległy zmianie numery kont rachunków bankowych Oddziałów SGP.

Aktualne numery kont rachunków bankowych prowadzonych przez mBank CompanyNet:

Zarząd Główny:                           42 1140 1010 0000 3522 2900 1001

Zespół Rzeczoznawców:               63 1140 1010 0000 3522 2900 1011

Oddział Warszawa:                      15 1140 1010 0000 3522 2900 1002

Oddział Białystok:                        85 1140 1010 0000 3522 2900 1003

Oddział Gdańsk:                          58 1140 1010 0000 3522 2900 1004

Oddział Gorzów Wielkopolski:       31 1140 1010 0000 3522 2900 1005

Oddział Kraków:                          04 1140 1010 0000 3522 2900 1006

Oddział Lublin:                            74 1140 1010 0000 3522 2900 1007

Oddział Ostrołęka:                       47 1140 1010 0000 3522 2900 1008

Oddział Poznań:                          20 1140 1010 0000 3522 2900 1009

Oddział Zielona Góra:                  90 1140 1010 0000 3522 2900 1010

Oddział Opole:                            36 1140 1010 0000 3522 2900 1012

Oddział Szczecin:                        41 1140 0026 0000 3522 2900 1014

Oddział Suwałki:                         84 1140 0026 0000 3522 2900 1016

Oddział Krosno:                          57 1140 0026 0000 3522 2900 1017

Oddział Legnica:                         30 1140 0026 0000 3522 2900 1018

Oddział Olsztyn:                         73 1140 0026 0000 3522 2900 1020

Oddział Kielce:                            46 1140 0026 0000 3522 2900 1021

Oddział Katowice:                       19 1140 0026 0000 3522 2900 1022

   P.I.