Informacja z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT z dnia 20.01.2020 roku

Data publikacji: 10.02.2020

W dniu 20.01.2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT.

W czasie trwania posiedzenia dokonano wyboru Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. Po odczytaniu protokołu Komisji Mandatowej, Rada Krajowa przyjęła protokół z posiedzenia RK FSNT-NOT w dniu 27 czerwca 2019 roku.
Następnie Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT-NOT przekazała informację o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK (27.06.2019 roku) i poinformowała o przygotowaniach do jubileuszy inżynierskich w 2020 roku:
– Ustanowienie 2020 roku – Rokiem inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego;
– 185 lat od założenia Towarzystwa Politechnicznego Polskiego;
– 115-lecie Warszawskiego Domu Technika;
– 85 lat Naczelnej Organizacji Inżynierów Rzeczypospolitej Polskiej;
– 75 lat Naczelnej Organizacji Technicznej;
– 30 lat Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Następnie Mariusz Płaczkiewicz – Dyrektor Generalny FSNT-NOT przedstawił plan budżetu Zarządu Głównego FSNT-NOT na 2020 rok.

Po prezentacji budżetu nastąpiła dyskusja i zatwierdzenie budżetu na 2020 rok.

Ponadto Rada Krajowa FSNT-NOT podjęła uchwały o:
– rozwiązaniu Suwalskiej Rady FSNT-NOT;
– sprzedaży Domu Technika w Grudziądzu;
– zakupu nieruchomości w Radomiu;
– zatwierdzeniu Regulaminu przyznawania Odznak Honorowych NOT.

Poniżej w załączniku dostępny jest Regulamin przyznawania Odznak Honorowych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Stanisław Cegielski
Przedstawiciel SGP w RK FSNT NOT

Załącznik:

Regulamin przyznawania Odznak Honorowych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (pdf) >>>

 

P.I.