IV Konferencja z cyklu TERRA PISDRENSIS – dawniej i dziś ,,Woda w Gospodarce i Krajobrazie” Pyzdry 2015

Data publikacji: 12.05.2015

Przewodnim tematem czwartej konferencji z cyklu „Terra Pisdrensis – dawniej i dziś” była woda, jej znaczenie gospodarcze i przyrodnicze. Konferencja odbywająca się w dniu 9 maja 2015 roku zgromadziła znakomitych fachowców i znawców problemu oraz osób zainteresowanych tym co się działo, dzieje się i dziać się powinno dzisiaj i w przyszłości z wodą, jej wielorakim wykorzystywaniem.

Spotkanie otworzył i powitał gości Dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej Michał Czerniak. Uczestników konferencji witali też: Przemysław Dębski Burmistrz Pyzdr, Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk Prezes SARP w Poznaniu, Waldemar Sztukiewicz Prezes SGP w Poznaniu.

W wystąpieniach przedstawiano wpływ przekształceń hydrotechnicznych na krajobraz i ożywione zasoby Doliny Środkowej Warty (prof. Aleksander Winiecki), pozyskiwanie soli w „młynach łodnych”, to jest pływających na łodziach (Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk), dziewiętnastowieczne młyny wodne w okolicach Pyzdr i ich obecne ślady (prof. Janusz Gołaski i Michał Czerniak).

Zagadnieniom dróg historycznych i przepraw przez Wartę w Pyzdrach, także przepraw przez inne rzeki środkowej Polski poświęcono kilka wystąpień (prof. Romuald Sztukiewicz, prof. Hanka Zaniewska, Tadeusz Kośka). Dopełnieniem rozważań o wodzie był wywód poświęcony świadomemu kształtowaniu krajobrazu w dolinach rzek Puszczy Pyzdrskiej.

Zamykając konferencję Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk podziękowała uczestnikom za liczną obecność, a referentom za wygłoszenie interesujących wywodów i zaprosiła wszystkich na spotkanie za rok.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom spotkania możliwość autokarowej wycieczki do ciekawych obiektów przyrodniczych i architektonicznych w okolicy Pyzdr oraz wyprawy statkiem spacerowym po wodach Warty.

 

 

 

Czytaj więcej >>>

 Informacje i zdjęcia przekazał Stanisław Marcin Wiliński.

W.K.