IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich Inżynier Przyszłości

Data publikacji: 25.06.2019

 

Wydarzenie rozpoczęło się 13 czerwca br. w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W Zjeździe wzięło udział ok. 300 osób, w tym polonijni inżynierowie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Litwy, Austrii, Grecji, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego ze stowarzyszeń technicznych, uczelni technicznych, instytutów badawczych i innowacyjnych firm.

Gości i uczestników krakowskiego wydarzenia powitał gospodarz miejsca obrad XXVI KTP i IV SZIP – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor AGH.

Przesłanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy (przebywającego w tym czasie w USA), który objął Zjazd i Kongres Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości, odczytał minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta /w załączeniu/.

Hasłem przewodnim krakowskich obrad był „Inżynier Przyszłości”. Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej. Jaka jest, a jaka będzie rola inżynierów w dobie IV rewolucji przemysłowej, w jakich warunkach przychodzi im działać i jak powinno wyglądać kształcenie inżynierów do przemian cywilizacyjnych zachodzących w dzisiejszym świecie – było treścią jego wystąpienia.

Po tym referacie odbyła się plenarna sesja panelowa pn. „Inżynierowie przyszłości w 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, której moderatorami byli prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor AGH i prof. dr inż. Andrzej Nowak – Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (Auburn University). Jako paneliści wystąpili: prof. Jerzy Hausner (UE Kraków), prof. dr hab. inż. Jan Kazior (PK), prof. dr hab. inż. Tadeusz Łodygowski (PP), Mariusz Kondraciuk (Siemens), dr Wojciech Kamieniecki (NCBR). Wspólną konkluzją wszystkich panelistów był wniosek o potrzebie wypracowania spójnej strategii rozwojowej obejmującej politykę gospodarczą i kształcenie dla potrzeb już nie tylko rewolucji naukowo-przemysłowej 4.0, ale także ich kolejnych fal, których nadejścia należy się już dziś spodziewać.

Tematem kolejnej sesji plenarnej byli ”Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości”. Referat wprowadzający: 100-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej – kontekst społeczny i polityczny – wygłosiła dr hab. Anna Siwik – Prorektor ds. Studenckich AGH. Moderatorami tej sesji byli dr inż. Janusz Romański – Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia Technica, Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej i prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy AGH. W panelu wystąpili prof. Wojciech Stankiewicz, który przedstawił kilka postaci wybitnych inżynierów z Litwy), dr inż. Piotr Szymczak – przypominający wybitnych polskich elektryków, prof. Janusz Zastocki z Polonia Technica (USA), który przedstawił wybitnych inżynierów polskich działających w Ameryce i Bronisław Hynowski z Towarzystwa Kultury Technicznej, który przywołał mało znane, mimo innowacyjnych i rozwijających myśl techniczną, postacie polskiej techniki. W świecie jest dużo polaków, którzy wykształcili się w Polsce, a wnieśli ogromny wkład w rozwój różnych gałęzi przemysłu.

W czasie trwania wymienionych sesji wskazywano na konieczność prowadzenia w czasie studiów programów stażowych prowadzonych w zakładach produkcyjnych. Na przykład przedstawiciel Simensa powiedział, że takie programy zakład ma. Oczekuje się od absolwentów kompetencji miękkich, poszukują liderów, którzy potrafią zarządzać zespołami ludzkimi, bardzo dobrej znajomości języka i dodał, że uczelnie powinny przygotowywać absolwentów do technik przyszłości.
Przedstawiciel NCBR stwierdził, że:
– absolwent musi szybko zaaklimatyzować się w gospodarce;
– programy obecnie skierowane są na mniejsze ośrodki;
– uruchamiane są nowe kierunki dla potrzeb gospodarki;
– młody absolwent sam dobiera sobie Zespół do realizacji programu, który przedstawił do konkursu
  i odpowiada za jego realizację;
– program kreuje wartości miękkie a więc kreatywność i łatwość przekazywania swoich myśli, umiejętność współpracy z zespołem;
– bazą dla młodych ludzi jest wiedza merytoryczna i znajomość języków obcych.
Inne wypowiedzi:
– brakuje inżynierów w polityce znających problemy a za dużo jest prawników;
– prawo jest tworzone przez humanistów a nie inżynierów;
– prawo powinno być stabilne, bo tego potrzebuje dla swojego rozwoju przedsiębiorca;
– inżynierowie są zepchnięci z zarządzania;
– brakuje połączenia nauki z praktyką i dlatego przedstawiciele nauki powinni również pracować
  w przemyśle przez określony czas, żeby dobrze rozumieć wszystkie mechanizmy zarządzania
  gospodarką;
– uczelnie powinny pokazywać jak prowadzi się firmy;
– powinny być robione opinie o nauce na wszystkich poziomach, bo powinno nam zależeć na dobrym
  kształceniu;
– powinna być opracowana polityka surowcowa kraju;
– na edukację trzeba łożyć duże pieniądze, bo obecnie tych pieniędzy jest za mało;
– powinno się inwestować od najmłodszych lat w dzieci.

Wieczorem, na uroczystej Gali Inżynierskiej wręczono tytuły „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego” oraz tytuły „Mistrza Techniki FSNT-NOT”. Mistrzem Techniki 2018 został tramwaj Moderus Gamma – dzieło firmy Modertrans z Poznania. Galę uświetnił występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Krakus oraz Chór Con Fuoco AGH.

W kolejnych dniach Zjazdu i Kongresu odbyły się sesje tematyczne o tematyce: „Inżynier a środowisko”, „Inżynier – propozycja młodych”, „Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)”, „Inżynier a medycyna”, „Inżynier w IT” oraz „Inżynier a infrastruktura”.
Jeżeli chodzi o środowisko, to:
– powinny być opracowane sposoby dojścia do ochrony środowiska;
– negatywny wpływ na zdrowie ma zabudowa korytarzy do przewietrzeń miast i w tym temacie powinny
  być podjęte szybkie działania przed dalszą zabudową i powinno się podjąć działania w celu tworzenia
  nowych korytarzy;
– właściwy kierunek to budowa elektrowni atomowych, bo są przyjazne dla środowiska i stopniowe
  odchodzenie od tradycyjnych źródeł energii;
– przedstawiciel Kanady powiedział, że Kanada od elektrowni wiatrowych,
  bo jeżeli nie ma wiatru lub jest za silny to nie pracują, a duży jest koszt ich utrzymania.
W panelu „Inżynier a medycyna” była mowa o tym, że:
– zasadą jest, że leczy się człowieka a nie chorobę;
– sztuczna inteligencja wchodzi coraz bardziej do stosowania;
– w medycynie coraz częściej stosuje się technologie druku 3D /drukuje się sztuczne narządy np. 
  trzustkę, która w Polsce jest już robiona i spełnia dobrze swoją funkcję/,
– ponieważ młodzi nie interesują się zdrowiem, to dlatego przez inżynierię medyczną trzeba dotrzeć do
  młodych i w atrakcyjnej formie przekazywać informacje o zdrowym żywieniu i skutkach, jeżeli będą
  się źle odżywiać;
– należałoby pokazywać szczególnie młodzieży, że jeżeli człowiek pali papierosy to jak wygląda
  w wieku 50 lat i na jakie choroby cierpi związane z paleniem, podobnie należałoby pokazywać, jeżeli
  nadużywa się alkohol to, na jakie choroby człowiek jest podatny i jakie są skutki takiego picia;
– należałoby wprowadzić obowiązkowe okresowe badania i monitoring, np. co 5 lat dla chorób na które
  choruje najwięcej ludzi.

Sesją podsumowującą, na której przedstawiono wnioski i informacje o obradach sesji tematycznych zakończył się 15 czerwca w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich (KTP).

Po sesji zamykającej, która przyjęła Uchwałę i Przesłanie IV Zjazdu i XXVI Kongresu, odbyła się Gala Polacy Razem, na której wyróżniono grupę inżynierów Medalem im. Piotra S. Drzewieckiego. Wręczono również Puchary NOT przyznane autorom i wydawcom w konkursie TECHNICUS 2019 na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny. Wyróżnienia z okazji 15-lecia Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych wręczyli koledzy z tego Stowarzyszenia.

Zjazd zakończyło spotkanie Prezesów Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz działaczy polonijnych z Zarządem Głównym FSNT-NOT, Prezydium Zarządu Krakowskiej Rady FSNT-NOT i Komitetem Sterującym XXVI KTP i IV ŚZIP.

Pełna relacja z krakowskiego wydarzenia ukaże się w numerze Biuletynu Informacyjnego FSNT-NOT.

Załączniki:

Adres od Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników Kongresu i Światowego Zjazdu Inżynierów (pdf) >>>

List Prezesa Rady Ministrów Premiera Mateusza Morawieckiego do uczestników Kongresu (pdf) >>>

 

Informację opracowali Stanisław Cegielski i Janusz Kowalski

P.I.