Jubileusz 70-lecia Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.

Data publikacji: 28.06.2021

W obchodach udział wzięło wielu znakomitych gości: przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, wojska, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, a także kadra WPG S.A. Licznych gości przywitał Pan Prezes Ryszard Brzozowski.

Wśród zaproszonych gości był Wojewoda Mazowiecki Pan Konstanty Radziwiłł, który wręczał szczególnie zasłużonym pracownikom medale za „Długoletnią służbę”.

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wręczył honorowe odznaczenia „Za zasługi dla Geodezji i Kartografii”.

SGP reprezentowane było przez Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich Janusza Walo, który wręczył odznaczenia przyznane przez SGP i Ludmiłę Pietrzak Wiceprezes SGP, Redaktor Naczelną Przeglądu Geodezyjnego.

Uroczystości rozpoczęto filmem podsumowującym działalność 70 lat WPG S.A. Na zakończenie goście byli zaproszeni na koncert zespołu muzycznego i poczęstunek. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 uroczystość została przeniesiona z roku 2020 na rok 2021 i odbyła się w reżimie sanitarnym.