Jubileusz osiemdziesięciolecia Kolegi Bolesława Cieszyńskiego

Data publikacji: 19.08.2015

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Toruniu zwołał na dzień 11 sierpnia 2015 roku nadzwyczajne, uroczyste zebranie, którego powodem i celem było świętowanie osiemdziesiątych urodzin prezesa Bolesława Cieszyńskiego. Wśród najbliższych Mu byli członkowie toruńskiego oddziału, przyjaciele Jubilata i zaproszeni goście, reprezentujący bydgoskich i włocławskich członków Stowarzyszenia.

Pochwałę Bolesława Cieszyńskiego wygłasza Wojciech Bukwalt, w głębi Irena, Robert, Ryszard Cieszyńscy, Ryszard Krzyżanowski, Łucja Makowska

Spotkanie odbyło się w przytulnych pomieszczeniach restauracji „Panorama”, a w podniosły nastrój obecnych wprowadziła muzyka duetu instrumentalnego, z wiodącymi skrzypcami. Muzyka, jak podkreślali organizatorzy, którą szczególnie pokochał Szanowny Jubilat, towarzyszyła spotkaniu.

Od prawej Bolesław Cieszyński, Wojciech Bukwalt, Urszula Runowska

 Urszula Runowska i urodzinowe róże dla Bolesława Cieszyńskiego

Uroczystości rozpoczęły, składane przez Wojciecha Bukwalta, gratulacje i życzenia zawarte w adresie okolicznościowym, w którym przywołuje się najbardziej znaczące dokonania i zasługi w życiu Jubilata.

Wielce Szanowny Jubilacie!

W dniu osiemdziesiątych urodzin składamy Panu Prezesowi życzenia samych radosnych chwil, w dobrym zdrowiu, wiele jeszcze dokonań na niwie geodezyjnej oraz szczęśliwych dni w życiu osobistym i rodzinnym”. Pośród dokonań wymieniono, między innymi: „kierowanie zakładaniem ewidencji gruntów i budynków, członkostwo w komisji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe, występowanie w roli biegłego sądowego w dziedzinie geodezji i kartografii. Uzyskał Pan uprawnienia zawodowe w licznych zakresach. Oprócz tej rozległej pracy i zauważalnych dokonań, umiejętnie łączy Pan działalność zawodową z działalnością społeczną w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich, kierując sprawnie pracą Oddziału z pożytkiem i ku zadowoleniu wszystkich członkiń i członków. Z pewną dozą zazdrości zauważamy wytrwałe kibicowanie zmaganiom drużyn żużlowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Każde z wymienionych działań i zainteresowań jest postrzegane w naszym środowisku zawodowym jako przykład bycia geodetą, pozwalający nam myśleć pozytywnie w codziennym życiu”.

Jubilatowi życzenia i upominek od bydgoskich geodetów przekazuje Bolesława Krystowczyka

Bolesław Cieszyński z „marynarskim” upominkiem, obok Bolesław Krystowczyk

Podniosłe słowa zawarte w adresie potwierdzały róże herbaciane w ogromnym bukiecie wręczonym Jubilatowi przez Urszulę Runowską i moc pocałunków i uścisków serdecznych, jakimi obdarowano Go. Gratulacje i życzenia w imieniu bydgoskich i włocławskich geodetów składali, Bolesław Krystowczyk, Henryk Siuda i Stanisław Marcin Wiliński w takich słowach zawartych w uroczystym adresie:

„Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Bydgoszczy Szanownemu Koledze Bolesławowi Cieszyńskiemu z okazji 80-tej rocznicy urodzin składa serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Serdecznie dziękujemy za wiele lat harmonijnej współpracy dla dobra Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Pomorzu i Kujawach i geodetów naszego województwa. Drogi Bolesławie życzymy, aby nadchodzące dni i lata Twojego życia obfitowały w dzieła owocujące pięknem i dobrem, które będzie uszczęśliwiać Ciebie i Tobie najbliższych, a także będą wzmacniać naszą Organizację Twoimi radami i przychylnością dla jej rozwoju”.

Upominkiem wręczonym Jubilatowi był kordzik oficera marynarki wojennej, co pozwoli przypominać Mu lata służby wojskowej, spędzone w szeregach marynarki, zakończone w stopniu bosmanmata.

 

Pełna relacja z uroczystości (pdf) >>>

Tekst i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński

W.K.